Zajtra: Dážď so snehom 1°C

Primátor

Primátor hlavného mesta SR Bratislava reprezentuje územie mesta Bratislava a zastupuje subjekty tohto územia v Rade Partnerstva. Narodil sa 19. 5. 1964 v Bratislave. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1986 obhajobou diplomovej práce na tému: Ochrana práv občanov v občianskom súdnom konaní.

Neskôr študoval na viacerých zahraničných univerzitách:

Máj 1992 - George Washington University, National Law Center, LL.M., Washington D.C. v USA.
Apríl 1991 - Universität Hamburg, Fakultät für Rechtswissenschaft v Nemecku.
Január 1991 - L’Université Robert-Schuman de Strasbourg, Faculté de Droit Comparé vo Francúzsku.
August 1990 - Yeshiva University of New York, Cardozo Law School v Maďarsku.

Profesionálnu dráhu začal v Slovenskej akadémii vied. V deväťdesiatych rokoch pracoval v kancelárii prezidenta Václava Havla v Prahe ako právnik so zameraním na ochranu ľudských práv. Ako advokát žil a pracoval v rôznych európskych krajinách.  V rokoch 1992 – 2005 viedol medzinárodnú advokátsku kanceláriu Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Stuttgart, Praha, Bratislava, ktorá sa špecializuje na medzinárodné transakcie, prevzatia, fúzie a akvizície, právo Európskej únie, ochranu hospodárskej súťaže, bankovníctvo, cenné papiere, nehnuteľnosti, projekty na „zelenej lúke“, privatizácie a duševné vlastníctvo.
Od roku 2009 pôsobí ako poslanec zastupiteľstva Hlavného mesta Bratislavy, ako poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a paralelne ako podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja.
Aktívne sa zasadzuje za ochranu Bratislavských vinohradov, podporuje systémové riešenie bratislavskej dopravy, realizáciu Nosného systému hromadnej dopravy, integráciu prímestskej železničnej dopravy do MHD, vybudovanie prestupných uzlov a záchytných parkovísk a výstavbu cyklotrás. Presadzuje rozumný urbanizmus a výstavbu, ktorá mesto rozvíja a neškodí ľuďom. Vystupuje za odstránenie billboardov a čiernych stavieb, ktoré špatia verejné priestranstvá a devastujú mestskú zeleň a verejné priestory.
V živote sa riadi krédom: „Viem, čo je úspech, aj akú má cenu. Skúsenosti ma naučili, že iba vytrvalá a poctivá práca sa vypláca.“ Ivo Nesrovnal žije v Bratislave, má dve deti.

Primátor Bratislavy

JUDr. Ivo Nesrovnal

Telefón:
+421 259 356 435
+421 259 356 640

Fax: +421 259 356 555

E-mail: primator@bratislava.sk

Adresa:
Kancelária primátora
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálny palác
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava