Správa mesta

100 dní vo funkcii primátora

12.3.2019

„Dlhé mesiace som zdôrazňoval hlavne tri veci – tím, plán a spoluprácu – lebo som vedel, že bez nich sa mesto riadiť nedá. Pre mňa to neboli kampaňové slová, ale bolo to hlboké presvedčenie. Plán Bratislava je pre nás základ, na ktorom sme postavili aj našu víziu lepšej Bratislavy. Som veľmi rád, že mnohí ľudia, ktorí náš plán pripravovali mu veria natoľko, že sa dali do služieb mesta a dnes sú súčasťou môjho tímu. Od prvého momentu tak môžeme plniť sľuby a realizovať Plán Bratislava“, zhodnotil na úvod stodňového bilancovania primátor Bratislavy, M. Vallo.

Ako prvé po nástupe primátor spolu s tímom začal realizovať opatrenia, ktoré je potrebné urobiť hneď na začiatku funkčného obdobia, aby sa ich efekt prejavil ešte počas nasledujúcich 4 rokov. Tieto návrhy boli prerokované na prvých dvoch riadnych zastupiteľstvách a prešli s absolútnou väčšinou hlasov poslancov, za čo patrí poslancom poďakovanie. Konkrétne to boli:

 • zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislavy,
  
 • zonácia bratislavského lesoparku,
  
 • transparentné pravidlá na obsadzovanie manažmentov mestských podnikov a organizácií mesta,
  
 • posilnenie mestskej polície,
  
 • nový pružnejší systém obstarávania letnej a zimnej údržby.
  

Sú to všetko veci, ktoré posunú konkrétne oblasti na vyššiu kvalitu. Či ide o plánovanie a rozvoj mesta, ochranu zelene, hospodárenie mesta alebo bezpečnosť v našich uliciach. Veľmi dôležitý bol aj spôsob, ako mesto, bratislavské samosprávy, polícia a aj bratislavská verejnosť pristúpila k riešeniu rozsiahlych dopravných obmedzení, lebo vďaka vzájomnej spolupráci a nasadeniu všetkých sa podarilo predpokladaný dopravný kolaps odvrátiť.

Nemenej dôležité pre život v meste sú však aj symbolické opatrenia, lebo práve na nich vidieť, akým smerom chce vedenie mesto aj ďalej viesť. Z benefitov mesta majú profitovať v prvom rade Bratislavčania a preto napríklad padlo rozhodnutie, že počas športových aj kultúrnych akcií na Zimnom štadióne dávame primátorský Sky box k dispozícii deťom a rodičom zo sociálne slabšieho prostredia. Záujmom vedenia je aj maximálne otvoriť komunikáciu mesta s obyvateľmi. Naštartovali sme verejné stretnutia s Bratislavčanmi, pripravili sme veľkú komunikačnú kampaň pre dopravné uzávery a nastavujeme novú úroveň spolupráce s ostatnými bratislavskými samosprávami (príkladom je podpis memoranda o spolupráci s bratislavským Starým Mestom alebo spoločná výzva samospráv štátnym lesom).

V začatom tempe plánujeme pokračovať a už teraz je pripravených niekoľko ďalších projektov, na ktorých intenzívne pracujeme – týkajú sa hlavne dopravy a verejných priestorov. Za najdôležitejšiu nateraz možno považovať parkovaciu politiku, ktorá môže zásadne zmeniť pohyb áut po meste. Ďalej zriadenie Mestského komunálneho podniku, ktorý môže na novú úroveň posunúť zimnú aj letnú údržbu a tiež pripravovanú rekonštrukciu Karloveskej radiály. Z verejných priestorov možno spomenúť prípravu urbanisticko-architektonickej súťaže na novú podobu Námestia SNP a Kamenného námestia a tiež kúpeľov Grössling.

„Nasadili sme veľké tempo a rozbehli veľa veľkých projektov. Ale preto sme tu. Nepozeráme sa na to, či budeme aj o ďalšie 4 roky zvolení, ale čo pre Bratislavu urobíme a kde ju posunieme “, uzavrel primátor Bratislavy, M. Vallo.

Zdieľať