Správa mesta

Bývanie v mestách 21. storočia

14.3.2019

Podujatie je súčasťou osvetovej kampane „Bývajme zdravo!”. Kampaň prebieha v rámci projektu EU GUGLE, pilotného projektu európskej komisie Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy (Európske mestá ako lídri smerom k udržateľnej energii), ktorý podporuje udržateľnú obnovu bytových domov.

Cieľom kampane „Bývajme zdravo!“ je rozšíriť povedomie o nevyhnutnosti znižovania energetickej náročnosti budov. V tomto smere sa zamerať nielen na kvalitnú výstavbu nových budov, ale zároveň dôsledne obnovovať už existujúci bytový fond.

Bratislava bola do tohto európskeho projektu vybratá zo 45-tich uchádzačov. Spolu s mestami Viedeň (AT), Aachen (DE), Miláno (IT), Sestao (ES), Tampere (FI) reprezentuje Bratislava ako jediné mesto z bývalého „východného bloku“ situáciu v bytovej politike na Slovensku.

„Som rada, že môžem uviesť túto konferenciu, ktorú považujem – zvlášť pre naše mesto – za veľmi dôležitú. Bývanie nie je len byt, bývanie nie je len ulica, cesta z práce či do práce. Bývanie je aj pohyb v meste, v uliciach, hra na ihriskách, stretávanie sa s ľuďmi. Naše mesto ponúka takýchto príležitostí málo. A my na magistráte chceme, aby to bolo inak. Chceme živé a zdravé mesto. Pojem udržateľný nie je ešte pre mnohých samozrejmosťou, ale verím, že aj vďaka takýmto akciám sa nám tento pojem podarí pretaviť do ďalších projektov“, otvorila konferenciu prvá námestníčka primátora, Tatiana Kratochvílová.

Vystupujúci na konferencii hovorili najmä o tvorbe obytného prostredia, o jeho kvalite a energetickej a materiálovej udržateľnosti v prepojení na adaptáciu mesta na klimatickú zmenu a kvalitný urbanizmus a architektúru.

„Žijeme v globálnom blahobyte a naša lokálna zodpovednosť nejako pokrivkáva. Vieme, že narastá počet obyvateľov na našej zemeguli a tento nárast neobchádza ani Slovensko. V mestských aglomeráciách nám pribúda obyvateľstvo a prepočty ukazujú, že do roku 2030 až 70% obyvateľov Slovenska bude žiť v mestách a mestských aglomeráciách. A preto má mesto veľkú zodpovednosť. Dnes sa musia spojiť všetci, čo majú čo hovoriť do rozvoja mesta, nielen architekti a urbanisti. Už nestačí diskutovať o tom, akú rolu má nezastavaný prírodný priestor, ako dôležitý je strom v meste, čo je to vegetačná strecha alebo čo prinášajú v zastavanom území vodozádržné opatrenia - dnes ich musíme realizovať. A mesto musíme plánovať v prvom rade z pohľadu tvorby nezastaviteľného priestoru, nie naopak“, uviedla vo svojom vystúpení hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy, Ingrid Konrad.

Svojimi prezentáciami do diskusie prispeli aj:

STÉPHANE MALKA z Francúzska, známy aj ako autor manifestu, v ktorom sa venoval zanedbaným územiam mesta, transformácii strešnej krajiny, priestorom pod mostnými konštrukciami a premene slepých fasád, či iným problematickým miestam v Paríži. Medzi jeho najznámejšie diela patrí Oxygen La Défense, najväčšie európske biznis centrum - nová brána do Paríža, vstupný portál na „Cop22“ v Marakéši alebo riaditeľstvo Pernod-Ricard’s v Paríži.

JAKOB DUNKL z rakúskeho ateliéru QUERKRAFT na projekte bytového domu z dreva vo viedenskej štvrti "Seestadt Aspern” predstavil tvorbu kvalitného obytného prostredia pri zohľadnení všetkých princípov energeticky udržateľnej architektúry.

RÜDIGER LAINER – viedenský architekt predstavil projekt HOHO zo svojej dielne, ktorý bude najbližšiu dobu so svojimi 24 poschodi­ami a 84 metrami najvyššou drevostavbou na svete.

detail transparentu programu s infografikou EUGUGLE, vpravo je chodba s červeným kobercom
transparenty s infografikami sú odložené na umeleckých maliarských stojanoch v miesstnosti, vpravo je vidieť partiu troch ľudí
Zdieľať