Vitajte

Ak prichádzate z Ukrajiny do Bratislavy alebo sa ako občania a občianky nášho mesta zapájate do pomoci ľuďom z Ukrajiny, na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie v oblasti služieb a foriem pomoci.
predelovacia lišta obrázok - Ukrajina

Dôležité informácie

Vstup na Slovensko a základné frázy

Podmienky vstupu na Slovensko a to, ako postupovať po prekročení hranice, nájdete na stránke Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko.
Ukrajinsko-slovenský slovník základných fráz a informácie o Slovensku nájdete v príručke Prvá pomoc po slovensky.

Doprava

Občania Ukrajiny majú v Bratislave bezplatnú hromadnú dopravu. Viac informácií na stránke Dopravného podniku.
Občania Ukrajiny majú na Slovensku nárok na bezplatný lístok, ktorý je možné uplatniť v deň a nasledujúce 4 dni od nadobudnutia osobitného dokladu SLOVAK HELP alebo prvého vydania osobitného dokladu preukazujúceho získanie statusu dočasného útočiska. Cestovný doklad na bezplatnú prepravu sa vydá a je platný len súčasne s osobitnými dokladmi a len v čase platnosti osobitných dokladov. Viac informácií na stránke Železníc Slovenskej Republiky.

Asistenčné centrum pomoci

Mesto Bratislava zriadilo pre prichádzajúcich Asistenčné centrum pomoci Bottova, v ktorom môžu požiadať o dočasné útočisko, vybaviť si dávky v hmotnej núdzi, ubytovanie, slovenské telefónne číslo (SIM kartu) či získať právnu pomoc.
Asistenčné centrum pomoci Bottova je otvorené v pracovných dňoch 8:00 - 20:00.

Kontakt

Ukrajinská ambasáda na Slovensku
Adresa: Radvanská 35, 81101 Bratislava
Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby: +421 513 816 111 +421 2 59 765 111
+421 2 59 202 810
zavolať

Dobrovoľníctvo

Pridajte sa k nám

Hľadáme dobrovoľníčky a dobrovoľníkov do Asistenčného centra pomoci Bottova v Bratislave.
Ak chcete byť súčasťou zmysluplnej pomoci, stačí prejsť na stránku www.dobrovolnictvo.sk.