Primátor

Záštita primátora

Záštita primátora hlavného mesta je čestnou poctou a deklaráciou, symbolický akt bez finančnej podpory, ktorý zvyšuje prestíž podujatia.
Vyjadrenie zvykneme odosielať do 30 dní od prijatia kompletnej žiadosti.

O záštitu primátora môžete žiadať z dôvodu:

    prestíže
    propagácie zdarma na komunikačných kanáloch hlavného mesta
    zľavy z prenájmu reprezentačných priestorov v Primaciálnom paláci
    odpustenia dane zo záberu verejného priestranstva
Udelenie záštity nezaručuje automatické poskytnutie vyššie uvedených výhod.

O záštitu sa môžete uchádzať, ak organizujete:

Kultúrne a spoločenské podujatia

Kultúrne a spoločenské podujatia

Charitatívne a verejnoprospešné aktivity

Charitatívne a verejnoprospešné aktivity

Športové podujatia

Športové podujatia

Natáčanie filmov alebo inú kultúrnu produkciu

Natáčanie filmov alebo inú kultúrnu produkciu

Záštita primátora je udeľovaná vyššie spomínaným aktivitám, ktoré sú v súlade so záujmami mesta, prispievajú k rozvoju mesta alebo k jeho prestíži a konajú sa na území mesta.

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
+421 2 59 356 139
zavolať
zastity@bratislava.sk
napísať