Primátor hlavného mesta SR Bratislava reprezentuje územie mesta Bratislavy a zastupuje subjekty tohto územia v Rade Partnerstva Bratislavského kraja.

Ing. arch. Matúš Vallo

Matúš Vallo je primátorom hlavného mesta SR Bratislavy od decembra roku 2018, kedy vyhral komunálne voľby s 36,5% hlasov. Pred pôsobením na poste primátora bol spoluzakladateľom architektonického ateliéru Vallo Sadovsky Architects.

Primátor Vallo sa narodil v Bratislave a stredoškolské vzdelanie získal v Ríme. Je absolventom Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ako architekt získal zahraničné pracovné skúsenosti okrem iného aj v Londýne. Je držiteľom Fulbrightovho štipendia na Kolumbijskej univerzite (Columbia University) v New Yorku.

Jedným z hlavných cieľov Matúša Valla a jeho tímu je urobiť z Bratislavy silné a sebavedomé mesto s vysokou úrovňou transparentnosti ako dôležitým nástrojom boja proti korupcii. Primátor Vallo kladie veľký dôraz okrem iného aj na kvalitný verejný priestor, pričom v tejto téme čerpá z vlastných profesionálnych skúsenosti. Dôležité témy pre primátora a jeho tím sú boj s klimatickou krízou, posilňovanie dostupnej verejnej hromadnej dopravy, sociálna oblasť a pomoc znevýhodneným skupinám.

Fotografia primátora

V roku 2022 založil politickú stranu Team Bratislava, ktorej je predsedom od júna 2022. Jedným z hlavných cieľov Team Bratislava je vytvorenie platformy pre ľudí, ktorí majú záujem sa angažovať vo verejnom priestore, najmä na komunálnej úrovni.

S ateliérom Vallo Sadovsky Architects získal viaceré architektonické ceny, napríklad cenu CE.ZA.AR alebo Cenu Dušana Jurkoviča za projekt Nádvorie v Trnave. V roku 2021 získal cenu World Mayor Future Award nadácie The City Mayors Foundation za snahu premeniť Bratislavu na zelenšie mesto s kvalitným verejným priestorom.

Primátor Vallo je spoluzakladateľ Paktu slobodných miest, ktoré založil s primátormi Varšavy, Prahy a Budapešti v roku 2019. V tom istom roku získal štipendium vzdelávacieho programu pre primátorov z miest po celom svete Bloomberg Philanthropies s názvom Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.

Matúš Vallo žije s manželkou Lindou v Bratislave a má syna Jonatána. Od roku 1995 je členom hudobnej skupiny Para.

Kontakt

Adresa

Kancelária primátora Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava

Súvisiace články

 • 2.5.2023

  Správa mesta

  Telové kamery prinášajú väčšie nároky na profesionálnu a kvalitnú službu mestskej polície

  Čítať viac
 • 23.3.2023

  Správa mesta

  Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Čítať viac
 • 12.3.2019

  Správa mesta

  100 dní vo funkcii primátora

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Nový mestský kontrolór Bratislavy sa bude voliť verejne

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Bývanie v mestách 21. storočia

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Schválený rozpočet Bratislavy počíta s financovaním množstva nových projektov

  Čítať viac
 • 1.4.2019

  Správa mesta

  Hľadá sa nový mestský kontrolór Bratislavy

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Metropolitný inštitút Bratislavy

  Čítať viac
 • 8.4.2019

  Správa mesta

  Bratislava hostila zahraničných projektových partnerov na podporu kreatívneho priemyslu

  Čítať viac
 • 2.5.2023

  Správa mesta

  Telové kamery prinášajú väčšie nároky na profesionálnu a kvalitnú službu mestskej polície

  Čítať viac
 • 23.3.2023

  Správa mesta

  Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Čítať viac
 • 12.3.2019

  Správa mesta

  100 dní vo funkcii primátora

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Nový mestský kontrolór Bratislavy sa bude voliť verejne

  Čítať viac
 • 14.3.2019

  Správa mesta

  Bývanie v mestách 21. storočia

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Schválený rozpočet Bratislavy počíta s financovaním množstva nových projektov

  Čítať viac
 • 1.4.2019

  Správa mesta

  Hľadá sa nový mestský kontrolór Bratislavy

  Čítať viac
 • 1.6.2022

  Správa mesta

  Metropolitný inštitút Bratislavy

  Čítať viac
 • 8.4.2019

  Správa mesta

  Bratislava hostila zahraničných projektových partnerov na podporu kreatívneho priemyslu

  Čítať viac