Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 07. 2023.

Main document

VZN 4/2023PDF • 394 kB

Attachments

This regulation has no attachments.

Amendments

VZN 1/2024

Full text regulation

Go to regulation
Go to regulation

Influence on other regulations

This regulation amends VZN 4/2023.

This regulation cancels VZN 8/2016.