Privacy Policy

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Kontaktné údaje: info@bratislava.sk, tel.:+421 259 356 111
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@bratislava.sk
Svoje práva na ochranu osobných údajov si môžete uplatniť:

Cookies

Hlavné mesto SR Bratislava používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nie sú prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie zážitku návštevníkov.
Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Viac o cookies a o ich nastavení

Používanie Hotjar

Hotjar je nástroj na analýzu a spätnú väzbu, ktorý používame na pochopenie toho, ako sa naša webová stránka používa a na zlepšenie použiteľnosti. Spoločnosť Hotjar nastavuje súbory cookie, ktoré nám pomáhajú sledovať správanie naprieč stránkami. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Viac informácií