Zrušené

Toto VZN bolo zrušené všeobecne záväzným nariadením VZN 4/2023 dňa 01. 07. 2023.

Main document

VZN 8/2016PDF • 58.5 kB

Attachments

This regulation has no attachments.

Amendments

There are no amendments to this regulation.

Influence on other regulations

This regulation doesn't amend any regulations.

This regulation doesn't cancel any regulation.