Official board

Search
Recently added documents
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom 31.1.2023
31. 1. 2023
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom 31.1.2023
Denné hlásenie 31.1.2023
31. 1. 2023
Denné hlásenie 31.. 1.2023 - zoznam služieb vykonávaných A.I.I. Technické služby s.r.o
VK_RIADITEĽ SEKCIE MESTSKÝCH ŠTÚDIÍ A PARTICIPÁCIE PRE METROPOLITNÝ INŠTITÚT MESTA BRATISLAVA
31. 1. 2023
VK_RIADITEĽ SEKCIE MESTSKÝCH ŠTÚDIÍ A PARTICIPÁCIE PRE METROPOLITNÝ INŠTITÚT MESTA BRATISLAVA
Rozhodnutie-stavebné povolenie,"Obnova bytového domu-Ivana Bukovčana 6,8",parc.2565/23
31. 1. 2023
Rozhodnutie-stavebné povolenie,"Obnova bytového domu-Ivana Bukovčana 6,8",parc.2565/23,k.ú.Devínska Nová Ves
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania, " Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača "
31. 1. 2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania, " Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača ", k.ú. Rača, SO 024 Rekultivácia opusteného úseku c. III/1082 v km 1,300 D4
Zverejnenie zámeru na nájom nehnuteľností - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.2.2023
31. 1. 2023
Zverejnenie zámeru na nájom ako prípadov osobitného zreteľa - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Braislavy dňa 16.2.2023
Zámer na predaj a zámenu nehnuteľností - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.2.2023
31. 1. 2023
Zámer na predaj a zámenu nehnuteľností ako prípadov hodných osobitného zreteľa - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.2.2023
Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, stavba č. 07 - oznámenie o začatí stavebného konania - vyvesenie
31. 1. 2023
oznámenie o začatí stavebného konania - vyvesenie
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu, " D4 BA, Jarovce – Ivanka sever ", k.ú. Jarovce
31. 1. 2023
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu, " D4 BA, Jarovce – Ivanka sever ", k.ú. Jarovce
Rozhodnutie, prerušenie konania o rozklade, " D4 BA, Jarovce – Ivanka sever ", k.ú. Jarovce
31. 1. 2023
Rozhodnutie, prerušenie konania o rozklade, " D4 BA, Jarovce – Ivanka sever ", k.ú. Jarovce