Úradná tabuľa

Vyhľadávanie
Posledné pridané dokumenty
Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní v rozhodnutí. č. 22569/2022/SCDPK/84511, parc. 23016/111
11/25/2022
Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní v rozhodnutí, " č. 22569/2022/SCDPK/84511 zo dňa 17.8.2022 o povolení predčasného časovo obmedzeného užívanie stavebných objektov 021-00, 102-00, 201-00, 221-00, 222-01, 222-02, 501-00, 633-00 ", k.ú. 23016/111, k.ú. Ružinov, D1 Bratislava – Trnávka, dostavba diaľničnej križovatky, I. etapa výstavby
Oznámenie o oprave nesprávnosti v rozhodnutí o umiestnení stavby
11/25/2022
Oznámenie o oprave nesprávnosti v rozhodnutí o umiestnení stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves-štátna hranica SR/ČR", k.ú. Devínska Nová Ves, UČS 01 Traťový úsek DNV-Zohor
Rozhodnutie-stavebné povolenie,"Business Center Bajkal-2",parc.22190/1,k.ú.Nivy
11/25/2022
Rozhodnutie-stavebné povolenie,"Business Center Bajkal-2",parc.22190/1,k.ú.Nivy,SO 12 Dopravné napojenie-Bajkalská ulica
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 25.11.2022
11/25/2022
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 25.11.2022
Denné hlásenie 25.11.2022
11/25/2022
Denné hlásenie - zoznam služieb vykonávaných A.I.I. Technické služby s.r.o. 25.11.2022
Výberové konanie na pozíciu: Vedúci/ca mestskej ubytovne Fortuna
11/24/2022
Výberové konanie na pozíciu: Vedúci/ca mestskej ubytovne Fortuna
Výberové konanie Administratívny pracovník na ubytovni Fortuna
11/24/2022
Výberové konanie Administratívny pracovník na ubytovni Fortuna
Dražba bytu č. 26, Jána Smreka 26, k.ú. Devínska Nová Ves
11/24/2022
Dražba bytu č. 26, Jána Smreka 26, k.ú. Devínska Nová Ves
Výberové konanie na pozíciu: Referent pre kontrolnú a ekonomickú činnosť na Sekcii sociálnych vecí
11/24/2022
Výberové konanie na pozíciu: Referent pre kontrolnú a ekonomickú činnosť na Sekcii sociálnych vecí
Výberové konanie na pozíciu: Senior Technik /samostatný odborný referent/
11/24/2022
Výberové konanie na pozíciu: Senior Technik /samostatný odborný referent/