Nová električková trať Pribinova - Košická

Odbornej verejnosti, Bratislavčankám a Bratislavčanom sme predstavili podľa nášho presvedčenia najvhodnejšiu trasu električky cez tzv. Nové centrum. Územie tvoria zóny Pribinova, Chalupkova, Cvernovka, Klingerka a Nové Nivy a je v ňom - alebo v blízkej budúcnosti bude - veľa polyfunkčných budov, bytov, nákupných centier, SND a aj autobusová stanica. Nároky na dopravu v tomto území budú obrovské. Predpokladá sa totiž, že denne bude v tomto území prebývať až 200.000 ľudí – rezidentov, zamestnancov aj návštevníkov. Najväčším problémom územia je napojenie územia na ostatné časti Bratislavy, keďže nápor na príjazdové komunikácie aj komunikácie v území bude obrovský.

Viac informácií

záber na nočné mesto s električkou
fotka električky a záhonu kvetov

Modernizácia Ružinovskej radiály

Vďaka systémovému riešeniu modernizácie Ružinovskej radiály zvýšime kvalitu priepustnosti a predídeme havarijnému stavu električkovej radiály, ktorý by mohol spôsobiť odstavenie jej prevádzky. Po ukončení modernizácie bude jazda po novej trati rýchlejšia, kvalitnejšia a bezpečnejšia. Súčasťou modernizácie bude aj revitalizácia okolia trate, ktorú ocení nielen cestujúca verejnosť, ale aj chodci a cyklisti. Nová trať bude mať totiž vynovené aj pridružené komunikácie, chodníky, autobusové zastávky či nové cyklistické spojenia. Zrevitalizované budú aj okolité verejné priestory, v ktorých pribudne zeleň v podobe zelených pásov či stromoradia.

Viac informácií

Petržalská električka

Výstavba predĺženia električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po zastávku Janíkov dvor je jedným z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky. Zásadnú zmenu v cestovaní prinesie 3,9 km novej trate, ktorá rozšíri kapacitnú verejnú hromadnú dopravu naprieč Petržalkou a efektívnejšie prepojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom mesta. Po viacročných prípravách projektu a verejnom obstarávaní sme odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18. novembra 2021 zahájili samotnú výstavbu novej trate.

Viac informácií ↗︎

Vizualizácia petržalskej električky
Fotka - nový trojčlánkový trolejbus

Trolejbusové trate

Dopravný podnik Bratislava plánuje nahradiť niektoré autobusové linky ekologickými trolejbusmi, čím zároveň posilní kapacitu a obslužnosť niektorých mestských častí. Projekčné práce bude Dopravný podnik Bratislava ako partner projektu financovať z fondov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Pôjde o nasledujúce projekty: Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka – Riviéra Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná