Mestská hromadná doprava

Jediným poskytovateľom mestskej hromadnej dopravy  (MHD) na území mesta Bratislava je Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. Prevádzkuje autobusovú, trolejbusovú a električkovú dopravu a jeho stopercentným vlastníkom je mesto Bratislava. Všetky linky MHD sú zároveň zahrnuté do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.   
Bližšie informácie o cestovných poriadkoch, mapách MHD, cestovných lístkoch alebo vyhľadávaní spojení nájdete na stránke www.dpb.sk a www.idsbk.sk.