Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka - Karadžičova

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR

Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt: 1 213 289,63 €

Stručný opis projektu Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie prevádzky ekologických vozidiel - trolejbusov, v dotknutých lokalitách v mestskej časti Ružinov. Dôjde k zrýchleniu prevádzky trolejbusov, zvýšeniu spoľahlivosti prevádzky trolejbusov a k vytvoreniu podmienok na prevádzku veľkokapacitných trolejbusov. Projekt pozostáva z modernizácie trolejbusovej trate Miletičova- Jelačičova – Žellova a modernizácie trolejbusovej trate v úseku Záhradnícka – Karadžičova.

Opis projektu

Aktivity realizované prijímateľom projektu: Hlavné mesto SR Bratislava

Aktivita č. 1: Modernizácia trolejbusovej trate Miletičová - Jelačičová – Žellová Predmetom tejto aktivity je modernizácia trolejbusovej trate. Modernizácia prinesie zníženie nárokov na údržbu, zvýši bezpečnosť, plynulosť a kvalitu trolejbusovej dopravy v riešenej lokalite. Ulice, cez ktoré bude trať viesť: Miletičova, Žellova, Kupeckého, Jelačičova.

Aktivita č. 2: Modernizácia trolejbusovej trate Záhradnícka – Karadžičova Predmetom tejto aktivity je modernizácia trolejového vedenia a ovládanie výhybiek v navrhovanom úseku s cieľom zrýchliť prevádzku trolejbusov. Modernizáciou a doplnením opotrebovaných častí infraštruktúry sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita trolejbusovej dopravy. Ulice, cez ktoré bude trať viesť: Záhradnícka, Karadžičova, Páričkova

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk ↗︎

CBA

 • CBA09. 12. 2022 • PDF • 409 kB
  Stiahnuť
 • Príloha č.109. 12. 2022 • XLSX • 154 kB
  Stiahnuť
 • CBA09. 12. 2022 • PDF • 409 kB
  Stiahnuť
 • Príloha č.109. 12. 2022 • XLSX • 154 kB
  Stiahnuť

EIA