Súčasťou zeleného životného prostredia nie sú len mestské lesy, ale aj celkovo –⁠ mestská zeleň. Ide o zeleň prístupnú verejnosti bez obmedzenia, nachádzajúcu sa na pozemkoch mesta a mestských častí. Je nenahraditeľnou súčasťou mestského organizmu.

Zahŕňa všetky trvalé, ale aj krátkodobé vegetačné prvky - stromy, kry, trvalky, letničky a cibuľoviny, trávnaté plochy, mobilnú zeleň či strešné záhrady.

Jej význam je dôležitý z hľadiska: bioklimatického, hygienického, ochranného a izolačného, architektonického a estetického, ale aj kultúrno-výchovného a rekreačného.

Fotka - Zeleň v meste

Hlavné mesto zabezpečuje starostlivosť a údržbu:

 • verejnej zelene
 • cestnej zelene v zmysle cestného zákona
 • aj zelene pri pomníkoch a cintorínoch, fontánach, pri športoviskách a ihriskách - prostredníctvom príspevkových organizácií GIB, Marianum a StaRZ
 • vyše 3 000 ha lesných pozemkov -⁠ prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské lesy Bratislava

Mesto vydáva žiadateľom tieto stanoviská (na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny):

 • súhlas vlastníka pozemku s výrubom drevín
 • súhlas s umiestnením náhradnej výsadby
 • stanoviská k projektom sadových úprav na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta

Súvisiace články

 • 20.4.2022

  Zeleň

  Tohtoročná jarná výsadbová sezóna je v plnom prúde

  Čítať viac
 • 24.1.2019

  Zeleň

  Hlavné mesto predstavilo kroky, ktoré bratislavská samospráva podnikne pre zastavenie ťažby v lesoch na území Bratislavy a BSK

  Čítať viac
 • 26.5.2022

  Zeleň

  Komenského námestie (o)žije

  Čítať viac
 • 7.3.2019

  Zeleň

  V bratislavskom lesoparku vznikne rozsiahle územie bez rúbania stromov

  Čítať viac
 • 7.6.2019

  Zeleň

  Čistili sme Naše Mesto

  Čítať viac
 • 13.5.2022

  Zeleň

  Nie je park ako park, Horský park funguje po novom

  Čítať viac
 • 13.4.2022

  Zeleň

  Ťažbu dreva sme minulý rok prispôsobovali zvýšenej návštevnosti lesoparku

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Zeleň

  Na obľúbenej Partizánskej lúke pribudli nové miesta na opekanie a grilovanie

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Zeleň

  Iniciatíva 10 000 stromov pomôže systematickej obnove a udržateľnosti drevín v Bratislave

  Čítať viac
 • 20.4.2022

  Zeleň

  Tohtoročná jarná výsadbová sezóna je v plnom prúde

  Čítať viac
 • 24.1.2019

  Zeleň

  Hlavné mesto predstavilo kroky, ktoré bratislavská samospráva podnikne pre zastavenie ťažby v lesoch na území Bratislavy a BSK

  Čítať viac
 • 26.5.2022

  Zeleň

  Komenského námestie (o)žije

  Čítať viac
 • 7.3.2019

  Zeleň

  V bratislavskom lesoparku vznikne rozsiahle územie bez rúbania stromov

  Čítať viac
 • 7.6.2019

  Zeleň

  Čistili sme Naše Mesto

  Čítať viac
 • 13.5.2022

  Zeleň

  Nie je park ako park, Horský park funguje po novom

  Čítať viac
 • 13.4.2022

  Zeleň

  Ťažbu dreva sme minulý rok prispôsobovali zvýšenej návštevnosti lesoparku

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Zeleň

  Na obľúbenej Partizánskej lúke pribudli nové miesta na opekanie a grilovanie

  Čítať viac
 • 5.4.2022

  Zeleň

  Iniciatíva 10 000 stromov pomôže systematickej obnove a udržateľnosti drevín v Bratislave

  Čítať viac