V mestskej časti Petržalka v priestore medzi Macharovou a Panónskou cestou sa rozprestiera prvý Mestský ovocný sad. S výsadbou sme začali v roku 2020 a dnes je v sade vysadených už viac ako 90 odrôd ovocných stromov a desiatok odrôd ovocných krov. Ide o vzácne druhy, ktoré sa na Slovensku a v okolitých krajinách nachádzajú už len v minimálnych počtoch.

Areál je rozdelený na 5 zón, pričom každá navrhovaná zóna má svoje špecifické druhové zloženie ovocných drevín a krov, špecifické vegetačné úpravy a prvky na zvýšenie biodiverzity. Okrem toho tu nájdete miesta na relax, vzdelávanie a ochutnávanie.

Veríme, že Mestský ovocný sad, ktorý teraz otvárame pre verejnosť, sa postupne stane miestom, kde budú rásť jedinečné stromy a komunity.

ZÓNY „A“ a „B“

V zóne A sú vysadené odrody čerešne a višne, v zóne B sa nachádzajú druhy jarabiny a oskoruša. V blízkosti betónového schodiska je vysadená pavinič trojlaločný, známa liana, ktorá pomôže zazelenať priestor a znížiť prašnosť.

ZÓNA „C“

Na tejto ploche sa v súčasnosti nachádza lieska, ktorej sa tu darí, a tým túto zónu predurčuje na využitie pre tradičné škrupinové ovocie pestované v bratislavskom regióne, akými sú orech kráľovský či mandľa.

ZÓNY „D“ a „E“

V zónach D a E vytvárajú košaté listnaté dreviny dostatok tieňa a tlmia hluk z okolitých komunikácií, preto sú vhodným miestom pre komunitné a vzdelávacie aktivity, rovnako tak aj amfiteáter. Výsadba bola nastavená na princípe – čo strom, to odroda, čím sme dosiahli vysokú pestrosť odrôd jedného druhu dreviny. Zóna D je venovaná výsadbe rôznych odrôd hrušky, napríklad Drouardova, Giffardova a Lucasova. V zóne E nájdeme jabloň, broskyňu alebo slivku. Z jabloní je tu napríklad odroda Gdanský hranáč, Gravštýnske alebo Smiřické vzácne. Z ovocných krov je tu vysadený rakytník, mišpuľa a drieň.

Mapa areálu Mestský ovocný sad

Čo ešte nájdete v Mestskom ovocnom sade?

 • Hmyzí hotel

  Staré odumreté dreviny, ktoré plnia účel hmyzieho hotela

 • Ovocné bobuľové kríky

  Červená a čierna ríbezľa, josta a egreš v drevených záhonoch

 • Kompostovisko

  primárne slúžiace na zhodnotenie biomasy, ktorá vzniká počas starostlivosti o dreviny

 • Živé vŕbové brány

  ako vstupy do centrálnej časti sadu, ktoré prechádzajú do vŕbového oplotenia. O vŕbové živé ploty sa stará kvapková závlaha napojená na solárnu energiu.

Hľadáme externú organizáciu s environmentálnym a vzdelávacím zameraním, ktorá využije tento areál na komunitné a edukačné aktivity

Od budúceho partnera očakávame:

 • realizovanie osvetovej vzdelávacej činnosti v Mestskom ovocnom sade
 • združovanie komunít, ktoré ho budú zveľaďovať
 • čiastočné prevzatie údržby, ako napríklad zabezpečenie čistoty v areáli, údržbu a zapletanie vŕbového plota, vyplievanie buriny, starostlivosť o kompost a pod.
 • spoluprácu pri zabezpečení pravidelného otvárania a zatvárania areálu
 • rozsah kompetencií partnera bude vopred spoločne prediskutovaný s Oddelením tvorby mestskej zelene v závislosti na možnostiach a charaktere organizácie.

Budúci partner bude mať k dispozícii:

 • hodnotný priestor na rôznorodé komunitné a vzdelávacie aktivity spojené s využívaním plodov z ovocných stromov,
 • odbornú aj materiálnu pomoc Oddelenia tvorby mestskej zelene, ako aj zabezpečenie pravidelnej údržby.
Mestský ovocný sad - úvodný sadiaci event, dobrovoľníci vysádzajú trvalky

Kontakt

Otváracie hodiny

Apríl - september 08.00 - 21.00 Október - marec 10.00 - 19.00

Adresa

Mestský ovocný sad Macharova 8 851 01 Petržalka

Ako sa staráme o dreviny a areál?

Starostlivosť o vysadené ovocné dreviny pozostáva najmä z dopĺňania štiepky do koreňových zón, odburinenia a výdatnej zálievky.
Každý rok v mesiacoch február až marec je nutný jarný rez za účelom podpory rastu a vytvorenia silnej nosnej koruny.
Počas vegetačného obdobia sa koná kontrola kotvenia sadeníc, ich zdravotného stavu, uskutočňuje identifikácia škodlivých organizmov a dochádza k prípadnému aplikovaniu ekologickej ochrany.
Starostlivosť o dreviny vykonávajú odborníci zo združenia O.Z. Ovocný strom, starostlivosť o areál zabezpečuje dodávateľ hlavného mesta pod odborným dozorom krajinných architektov a architektiek z Oddelenia tvorby mestskej zelene bratislavského magistrátu.

Budúce využívanie mestského ovocného sadu

Areál je vhodným miestom pre vzdelávacie aktivity, ako sú napríklad workshopy a prednášky na tému ovocinárstva, kompostovania, mulčovania a podobne. V budúcnosti je plánované zriadenie studne, ktorá by uľahčila zalievanie drevín, ako aj elektrickej prípojky, ktorá by umožnila uskutočňovať ďalšie aktivity, ako napríklad letné kino v priestore amfiteátra.
Vysadené ovocné stromy sú mladé a veľmi citlivé na poškodenie, treba preto brať na ne ohľad a poskytnúť im čo najlepšie podmienky na zdravý rast a dostatočnú ochranu, aby sme sa z nich v budúcich rokoch mohli spoločne tešiť a vychutnávať ich plody.

V sade dodržiavame niekoľko jednoduchých pravidiel

 • odpadky, ktoré vzniknú pri vašom pobyte v sade, vyhoďte do koša mimo areálu Mestského ovocného sadu
 • pri návšteve nepoškodzujte zeleň. Olamovanie konárov nie je prípustné, ovocné stromy si vyžadujú odborný rez, ktorý zabezpečujú odborníci.
 • ovocné stromy a kríky sú stále mladé a veľmi citlivé. Vyvarujte sa činností, pri ktorých by mohlo dôjsť k ich poškodeniu, futbalový zápas by ich mohol vážne poškodiť.
 • dozreté plody ovocných stromov smelo ochutnávajte, ale nechajte aj ostatným. Taktiež dbajte na to, aby pri ich odtrhnutí nebola drevina poškodená.
 • v sade sa zdržujú aj rôzne živočíchy, obývajú vtáčie búdky, v torzách stromov žijú chrobáky a ich larvy. Neplašiť, nechytať, len pozorovať a počúvať!
 • ak prídete so svojím štvornohým miláčikom, majte ho na vôdzke. Nielen kvôli bylinkovým záhonom a ovocným kríkom, ktoré by si určite rád označkoval, ale aj kvôli ostatným návštevníkom sadu.
 • aromatické bylinkové záhony dotvárajú atmosféru Mestského ovocného sadu, preto ich neničíme, nevyšľapávame alebo nepresádzame. Za vytrhnutie konkurenčnej buriny sa vám poďakujú svojimi kvetmi a vôňou.
 • v sade netáboríme, ani nezakladáme oheň

Galéria

Mestský ovocný sad - pohľad zhora
Mestský ovocný sad - úvodný sadiaci event
Mestský ovocný sad - úvodný sadiaci event, dobrovoľníci vysádzajú trvalky
+14
14 fotografií

Výsadbu špeciálnych ovocných stromov realizovalo hlavné mesto SR Bratislava s občianskym združením O.Z. Ovocný strom ↗︎, ktoré sa zaoberá odbornou realizáciou ovocných sadov.