Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 07. 2023.

Hlavný dokument

VZN 4/2023PDF • 394 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

VZN 1/2024

Úplné znenie

Prejsť na VZN
Prejsť na VZN

Vplyv na iné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 4/2023.

Toto VZN zrušuje VZN 8/2016.