Zrušené

Toto VZN bolo zrušené všeobecne záväzným nariadením VZN 4/2023 dňa 01. 07. 2023.

Hlavný dokument

VZN 8/2016PDF • 58,5 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.