Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 04. 2024.

Hlavný dokument

VZN 1/2024PDF • 580 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 4/2023.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.