Zoning

VZN 3/2006

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Podhradie

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 09. 2006.

Main document

VZN 3/2006RTF • 23 kB

Attachments

This regulation has no attachments.

Amendments

There are no amendments to this regulation.

Influence on other regulations

This regulation doesn't amend any regulations.

This regulation doesn't cancel any regulation.