Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála

Názov projektu Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia

Miesto realizácie projektu: Nachádza sa v urbanizovanom priestore mesta Bratislava, okres Bratislava III - mestská časť Nové Mesto.

Dĺžka modernizovaného úseku: 6 550 m dvojkoľajne

Opis projektu

Cieľom projektu je príprava projektovej dokumentácie pre budúcu stavbu – modernizáciu električkovej trate – Vajnorskej radiály.

Cieľom modernizácie električkovej trate je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií za nové a progresívne prvky, zabudovanie antivibračných a protihlukových zariadení. Súčasťou modernizácie je výmena trakčných káblov vrátane traťových rozvádzačov a realizácia nových prevádzkových zariadení a technológií. Zabezpečenie preferencie električkovej dopravy nahradením existujúcich zastaraných prvkov cestnej dopravnej signalizácie na križovatkách a priechodoch pre chodcov za moderné prvky a taktiež vybavenie týmito modernými prvkami CDS aj všetkých vytypovaných doteraz neriadených kolíznych miest s električkou.

Modernizáciou električkovej trate z hľadiska dopravno technických a obslužných parametrov bude zabezpečená minimalizácia negatívnych vplyvov električkovej prevádzky (hluk a vibrácie) na okolitú urbanizovanú zónu. Zvýšenie priemerných traťových rýchlostí a skrátenie prepravných vzťahov v električkovej doprave bez zmeny linkového vedenia so zachovaním doteraz existujúcich prepravných prúdov. Skrátenie prepravných časov, čo sa z pohľadu logistiky dopravy pozitívne odzrkadlí na možnom znížení dennej výpravy električkových vlakov a znížení finančných nákladov na zabezpečenie prevádzky električkovej dopravy (prevádzkové náklady), Zvýšenie komfortu prepravy cestujúcich a kapacity prepravených cestujúcich električkovou dopravou.

Ďalšou súčasťou modernizácie predmetnej električkovej trate bude zmodernizovanie nástupíšť. Každé nástupište zastávok bude s dostatočnou kapacitou pre daný uzol vybavené osvetlenými prístreškami pre cestujúcich s dostatočnou ochranou pred dažďom a vetrom, bočná stena k prichádzajúcim vozidlám bude priehľadná. Súčasťou zastávok budú automaty na výdaj cestovných lístkov, ako aj elektronický informačný systém.

Členenie stavby na stavebné úseky

Úsek VR 01 Trnavské mýto - Za kasárňou

Úsek Trnavské mýto – Za kasárňou začína na Vajnorskej ulici od Trnavského mýta od začiatku asfaltového krytia električkovej trate po križovatku s ulicou Za kasárňou po koniec asfaltového krytia. Technický stav úseku: rok výstavby 1994 Dĺžka úseku: cca 1 070 m dvojkoľajne

Úsek VR 02 Za kasárňou - Tomášikova

Úsek Za kasárňou – Tomášikova je pokračovaním od križovatky Za kasárňou-Vajnorská od začiatku krytia električkovej trate zo zámkovej dlažby po začiatok otvoreného krytu vrátane triangla. Technický stav úseku: po rekonštrukcii v roku 2002 Dĺžka úseku: cca 710 m dvojkoľajne

Úsek VR 03 Tomášikova - Jurajov dvor

Úsek Tomášikova – Jurajov dvor pokračuje od križovatky Vajnorská-Tomášikova od začiatku otvoreného krytu po odbočenie do Vozovne Jurajov dvor. Technický stav úseku: rok výstavby 1994 Dĺžka úseku: cca 1 870 m dvojkoľajne

Úsek VR 04 Jurajov dvor - obratisko Zlaté piesky

Úsek Jurajov dvor – obratisko Zlaté piesky je pokračovaním od odbočenia do Vozovne Jurajov dvor až po konečnú zastávku Zlaté piesky vrátane obratiska. Technický stav úseku: rok výstavby 1989 Dĺžka úseku: cca 2 150 m dvojkoľajne

Úsek VR 05 Zátišie - ŽST Nové Mesto

Úsek Zátišie – ŽST Nové Mesto je úsek medzi hlavnou vetvou radiály od zastávky Zátišie po zastávku ŽST Nové Mesto s obratiskom. Technický stav úseku: rok výstavby 1973 Dĺžka úseku: 330 m dvojkoľajne a obratisko Nové Mesto 420 m jednokoľajne.

Hlavné zmeny

 • nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky – odstránenie nedostatočného technického stavu koľajovej trate,
 • zabudovanie antivibračných a protihlukových zariadení – zníženie hluku a vibrácií,
 • bezpečnejšia a kvalitnejšia infraštruktúra pre chodcov a cyklistov,
 • vybudovanie prvkov slúžiacich na upokojenie dopravy (hlavne individuálnej automobilovej dopravy),
 • vybudovanie parkovacích miest,
 • zvýšenie komfortu prestupu v uzle Zlaté piesky a Stanica Nové Mesto,
 • výmena trakčných káblov a stožiarov trolejového vedenia a verejného osvetlenia (v najväčšej možnej miere integrované osvetlenie do stožiarov trolejového vedenia),
 • zvýšenie bezpečnosti električkovej dopravy,
 • zabezpečenie preferencie električkovej dopravy,
 • zvýšenie priemerných traťových rýchlostí električkovej dopravy,
 • skrátenie prepravných časov,
 • zníženie finančných nákladov na zabezpečenie prevádzky električkovej dopravy.

Projektová dokumentácia modernizácie je v realizácii spoločnosti Dopravoprojekt a.s. v spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu hlavného mesta SR, s Metropolitným inštitútom Bratislavy, zástupcami mestských častí, dopravného podniku, polície a odbornej verejnosti.