Prečo v meste potrebujeme stromy? Viac stromov v Bratislave znamená vyššiu kvalitu života.

V lete zmierňujú horúčavy

Pozitívne ovplyvňovanie mikroklímy v meste závisí aj od množstva vysadených stromov. V lete stromy poskytujú tieň a ochladzujú svoje okolie lepšie a efektívnejšie než akékoľvek klimatizačné zariadenie aj tým, že zabraňujú prehrievaniu asfaltových a betónových plôch. Pod stromami môžeme namerať teplotu vzduchu až o 30 °C menšiu než v okolí. V noci, naopak, teplotu o 3 °C vyššiu.

Ikona - slnko
Ikona - stromy

Vytvárajú krajšie a príjemnejšie prostredie

Zlepšujú životné prostredie a vytvárajú aj prirodzenú scenériu, ktorá nás dokáže upokojiť a zlepšiť náladu. Zároveň stromy v meste znamenajú pre nás väčší kontakt s prírodou a prínašajú do mesta život v podobe vtákov, hmyzu či cicavcov.

Zlepšujú ovzdušie

Pôsobia ako filter viažuci prach, oxidy síry a dusíka, oxid uhoľnatý a iné škodliviny v ovzduší. V mestách zachytávajú listnaté stromy až 27% a ihličnaté 28% prachu.

Ikona - ovzdušie
Ikona - dážď

Zmierňujú následky prívalových dažďov

Stromy zadržiavajú počas prudkých dažďov vodu v okolí a predchádzajú tak záplave ulíc. Stromy svojimi koreňmi viažu vodu v pôde. Fungujú ako špongia, vodu pri daždi naviažu, a potom ju pomaly opäť vypúšťajú.

Znižujú hluk

Stromy a kríky pôsobia aj ako protihluková bariéra. Pás stromov širokých 10 m znižuje hluk o 1 – 6 dB.

Ikona - plus, zdravie
Ikona - veverička

Zvyšujú biodiverzitu

Prinášajú so sebou rôzne podoby života - vtáky, cicavce, hmyz a iné.

Počty vzrastlých stromov, ktoré sme od roku 2019 vysadili v intraviláne mesta

  • 2019 – 490 ks
  • 2020 – 1340 ks
  • 2021 – 1315 ks
  • 2022 – 215 ks (zatiaľ len jarný termín výsadby)

Náhradná výsadba:

  • 2019 – 134 ks
  • 2020 – 74 ks
  • 2021 – 541 ks
  • 2022 – 200 ks (zatiaľ len jarný termín výsadby)

Pozrite si vysadené stromy na mape výsadby drevín

Nájdete na nej Informácie o tom, kde sú vysadené konkrétne druhy drevín, či kto podporil túto výsadbu v rámci iniciatívy 10 000 stromov. Mapa výsadby drevín je plná zelene a to nie len tak hocijakej. Každý z najvysádzanejších druhov drevín ma priradenú vlastnú farbu.

Zapojte sa do iniciatívy 10 000 stromov

Zapojte sa do iniciatívy a prispejte na výsadbu stromov, darujte strom blízkemu, alebo sa zúčastnite pripravovaných podujatí ako dobrovoľník.

Viac informácií o iniciatíve a spôsoboch zapojenia sa ↗︎

Fotka - stromy vysadené v rámci iniciatívy 10 000 stromov