Zeleň v meste priaznivým spôsobom vplýva na mikroklímu, hydrológiu aj kvalitu pôd, zmierňuje celkové znečistenie, pôsobí blahodarne na obyvateľstvo a v konečnom dôsledku aj na celé mestské prostredie. V najintenzívnejšej miere si ju užijeme práve v mestských parkoch a záhradách.

Mestský park

Otvorený priestor slúžiaci najmä na oddych a prechádzky, je určený pre širokú verejnosť a plní odpočinkovo-rekreačnú funkciu. Nachádzať by sa tu mali posedenia, športové plochy, detské ihriská, možnosť občerstvenia či náučné chodníky. Zlepšenie kvality bývania takouto formou zlepšuje aj celkový ráz prostredia a kvalitu života.

Mestská (verejná) záhrada

Záhrada, v ktorej sú ovocné dreviny, zeleninové záhony, bylinky aj priestor pre deti. V súčasnosti má mesto v správe jednu záhradu a tou je Pruger Wallnerová záhrada, ktorá sa teší početnej návštevnosti. Postupne by sme chceli sprístupniť čoraz viac takýchto priestorov.

Mestské parky a záhrady

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy má aktuálne v správe 7 námestí, 6 parkov a 1 záhradu, o ktoré sa stará Oddelenie tvorby mestskej zelene. O spevnené plochy sa stará Oddelenie správy komunikácií.

Námestia

 • Trnavské mýto (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: podchod)
 • Hodžovo námestie (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: nie je)
 • Kapucínske námestie (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: nie je)
 • Námestie Slobody (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: nie je)
 • Kamenné námestie (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: obchodný dom MY)
 • Námestie pred Starou tržnicou (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: Stará tržnica)
 • Námestie Martina Benku (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: nie je)

Parky

 • Parčík na Dunajskej ulici (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: Meštiansky pivovar)
 • Záhradnícka ulica (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, Komunálny podnik, dostupnosť wc: nie je)
 • Karadžičova ulica (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: nie je)
 • Parčík na Husovej ulici (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie tvorby mestskej zelene, Komunálny podnik, dostupnosť wc: nie je)
 • Rudnayovo námestie - pri soche Jána Hollého (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: nie je)
 • Park pri Moste SNP (správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, spevnené plochy: Oddelenie správy komunikácií, dostupnosť wc: nie je)

Záhrada

 • Pruger Wallnerova záhrada (otváracie hodiny: október - marec 8:00 - 18:00, apríl - september 8:00 - 20:00, správa: Magistrát- zeleň: Oddelenie tvorby mestskej zelene, dostupnosť WC: v procese výstavby, plánované otvorenie koniec októbra)