Vedeli ste, že počas horúceho leta vedia byť kvitnúce lúky až o 20 °C chladnejšie ako bežne kosený trávnik? Zadržiavajú vlahu, obsahujú menej  alergénnych  druhov a chránia biodiverzitu.

Hlavné mesto chce posilniť biodiverzitu a znižovať dôsledky klimatických zmien a kvetnaté lúky umiestnené priamo v meste, vrátane sídlisk a vnútroblokov, sú jedným z dôležitých prvkov pri tomto zámere.

Prvú takúto lúku sme založili v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, no dnes sa kvetnaté lúky nachádzajú v 60 lokalitách rôznych mestských častí – Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Staré Mesto, Nové Mesto – a stále pribúdajú ďalšie.

Ide o udržiavané plochy, kosené v inom režime ako klasické trávniky – teda nie 6-krát ročne, ale 1 až 2-krát ročne podľa druhového zloženia. Touto najprirodzenejšou formou zmeny rastlinného zloženia lúčnych spoločenstiev, postupne začnú ubúdať druhy alergénnych tráv a nahradia ich bylinné, kvitnúce druhy rastlín.

V meste sú vysádzané hlavne tie druhy certifikovaných lúčnych zmesí, ktoré sú vo väčšine prípadov nealergénne a nespôsobujú respiračné problémy. Vo veľkej miere dokážu astmatikom či alergikom dokonca aj pomôcť, pretože zachytávajú škodliviny z ovzdušia. Správnym spôsobom starostlivosti a vhodným umiestnením na mestských plochách tak vedia mať potenciál priaznivého vplyvu na zdravie.

Mapa kvitnúcich lúk