Za rok 2021 celkovo prebehla kosba na cca 1 800 000 m² trávnatých plôch, prebehlo 5 kôl kosenia a jarné a jesenné čistenie pozemkov.

Dlhodobému suchu prispôsobujeme aj údržbu zelene v našom meste. V rámci údržby verejnej zelene sme sa v roku 2021 rozhodli zabezpečiť kosbu vo frekvencii 5-6 krát ročne. Bratislava je rozdelená na viaceré časti podľa správcov a realizátorov samotného kosenia. Okrem 17 mestských častí a súkromných pozemkov, ktoré spravujú iné subjekty, mesto spravuje kosbu najmä v dvoch rovinách – v cestnej zeleni a verejnej zeleni.

Cestná zeleň

Spadajú sem často pomerne rozsiahle plochy nachádzajúce sa v blízkosti cestných komunikácií v správe Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Ich kosbu realizuje v rámci svojho operačného plánu Oddelenie správy komunikácií cez vysúťaženú firmu A.I.I. Technické služby s.r.o.

Verejná zeleň

Ide o trávnaté plochy a zeleň na pozemkoch Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Táto zeleň je v správe Sekcie životného prostredia a jej údržba a kosba prebieha cez zazmluvneného dodávateľa. V rámci kosenia verejnej zelene sa realizuje aj interné kosenie prostredníctvom komunálneho podniku, ktorý aktuálne kosí v mestských častiach okresu Bratislava 2 (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice) a v mestskej časti Bratislava-Rača.

Okrem kosenia a mulčovania naši pracovníci komunálneho podniku dopĺňajú na plochách bez výživnej zeminy chýbajúci substrát, vysievajú trávnik a vytvárajú na niektorých miestach rôzne prvky pre podporu biodiverzity, ako napríklad permakultúrnu záhradku, „hmyzí hotel“, domček pre ježkov a podobne.

Kosenie Komunálnym podnikom

Výnimky z kosenia

Na niektorých vytypovaných plochách v rámci pozemkov mesta, boli založené kvitnúce lúky. Sú to plochy verejnej zelene dočasne vyňaté z plánovanej kosby za účelom adaptácie na klimatické zmeny, zvýšenia biodiverzity a skvalitnenia verejného priestoru. Lokality kvetnatých lúk si môžete pozrieť na tejto mape.

Okrem vysievania kvetnatých lúk, sme vyhradili aj viaceré plochy na tzv. extenzívny spôsob kosenia, kde sme znížili režim kosby z 5 až 6-krát za sezónu na 2 kosby. Plochy so zmenenou frekvenciou kosenia nie sú znakom zanedbanej údržby. Práve naopak, sú symbolom prepojenosti s prirodzeným prostredím a ohľaduplnosti k včelám a iným opeľovačom. Takéto plochy sa v lete menej prehrievajú a sú schopné udržať v sebe viac prirodzenej vlhkosti, čiže pozitívne ovplyvňovať mikroklímu prostredia.

Kde nájdete kvetnaté lúky si môžete pozrieť na tejto mape ↗︎.

Mestské kozy

Mestský komunálny podnik sa od svojho vzniku aktívne stará o naše mesto. Pri kosení majú nových pomocníkov, ktorí im pomáhali minulý rok počas pekného počasia v okolí jazierka Rohlík v Ružinove. Kozičky, ktoré ste tu mohli stretnúť, sa volajú Vendy a Líza a pomáhali kolegom spásať trávu.

Mestské kozy

Pár faktov o kozičkách:

  • sú to sestry
  • väčšie už nenarastú
  • trávu v ohrádke usilovne a ekologicky pokosia za 8 hodín
  • majú radi pozornosť a takmer všetko zelené
  • boja sa psíkov
  • zabezpečujú “zelené” a teda ekologické kosenie

Aby v tom mohli kozy pokračovať a spríjemňovať prechádzky obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy aj naďalej, Komunálny podnik sa rozhodol založiť ranč v Čiernom lese. Môžeme sa tešiť aj z nového prírastku malej kozičky Žužu. Darí sa tu aj dvom poníkom a ranč sa postupne rozrastá.

Iné spôsoby kosenia

Pri niektorých lokalitách, najmä tých s vyšším stupňom ochrany, hľadáme ekologickejšie spôsoby kosenia. Na zmiešané stádo z oviec a kôz – PressburgOVCE, ktoré budú spásať trávu, sa môžeme tešiť v budúcom roku. Dobrovoľní kosci, koskyňe a dokonca aj kosčatá zo Slovenského koseckého spolku, sa pustili do tradičného kosenia krásnej lúky na Kráľovej hore. Kosa je priateľskejšia k prírode a zároveň pomáha eliminovať náletové dreviny. V šikovných rukách pokosí trávu na ideálnu dĺžku a, samozrejme, nespaľuje fosílne palivá. Ďakujeme za netradičný darček vo forme tradičného kosenia.

Iné spôsoby kosenia