Výsadba jarných cibuľovín na jeseň 2021

Cibuľoviny boli vysádzané na predmetné plochy v priebehu jesene a dokopy sa použilo 11 zmesí cibuľovín. Jednotlivé zmesi sú špeciálne namiešané tak, aby bol kvitnúci efekt zaujímavý a trval čo najdlhšie. Kvitnutie bude prebiehať v intervale od 2-5 mesiacov (približne od konca februára až do konca mája), závisí to od konkrétnej zmesi.

Relaxačnú fázu životného cyklu cibuľovín, kedy nastáva zožltnutie a uschnutie celej nadzemnej časti, je potrebné rešpektovať, nakoľko ide o rastliny, ktoré kvitnú skoro na jar a preto potrebujú oddych. Plochy, ktoré boli pár mesiacov v plnom kvete, je potrebné nechať zoschnúť a kosenie zabezpečiť v období približne od konca mája/začiatku júna, aby mali v nasledujúcej sezóne opäť energiu na ďalšie kvitnutie.

Fotografia jarných kvetov
 • Čunovo: 5 200 ks, lokality: Hraničiarska
 • Devínska Nová Ves: 21 552 ks, lokality: Eisnerová, Opletalová
 • Dúbravka: 16 138 ks, lokality: Saratovská, Saratovská/Bagarová, Drobného,
 • Jarovce: 9 100 ks, lokality: Jantárová (zastávka Píla), Jantárová (zastávka Píla)
 • Karlova Ves: 25 850 ks, lokality: Dlhé diely, Karloveská
 • Lamač: 13 444 ks, lokality: Podháj, Bakošova vnútroblok
 • Nové Mesto: 47 400 ks, lokality: Račianske mýto, Hálková, Račianska, Riazanská, Stromová, Bajkalská,
 • Petržalka: 110 000 ks, lokality: Šustekova, Panónska cesta, Bratská, Kopčianska, Daliborovo námestie, Sad Janka Kráľa
 • Rusovce: 17 030 ks, lokality: Balkánska, Starorímska, Rusovská cesta
 • Ružinov: 60 400 ks, lokality: Ružinovská, Herlianska, Rožňavská
 • Staré Mesto: 53 320 ks, lokality: Jánska, Justičná fontána, Námestie Slobody, Šulekova, Most SNP, Nám. Eugena Suchoňa, Lamačská cesta/patronka, námestie Benku, Dostojovského rad, Štefanikova, Hodžovo námestie, Račianske mýto
 • Vajnory: 13 000 ks, lokality: Rybaničová
 • Vrakuňa: 49 100 ks, lokality: Kazanská, Dvojkrížna, Podunajská
 • Záhorská Bystrica: 11 100 ks, lokality: Čsl. Tankistov, Tešedíková

Použitý sortiment cibuľovín:

Apeldoorn, Brussel, Dancing tulips, Energy, Fresh collection, Huizen, Liverpool, Moerdijk, Orange glow, Purplish, Sun Valley