Organizačná štruktúra

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Nesrovnal Ivo, JUDr.

Primátor

Kancelária primátora

Klapáčová Lucia, Mgr. PhD.

Riaditeľ kancelárie primátora

Námestníci primátora

Lásková Valéria, JUDr.

Samostatný odborný referent

Michalková Katarína

Samostatný odborný referent

Révayová Viera

Samostatný odborný referent

Sámelová Daniela, PhDr.

Samostatný odborný referent

Černý Milan, Ing.

Námestník primátora

Farkašovská Ľudmila, PhDr.

Námestník primátora

Plšeková Iveta, MUDr.

Námestník primátora

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Maruška Martin, Mgr.

Riaditeľ magistrátu

Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

Gajdošová Darina, Ing.

Samostatný odborný referent

Húšťava Filip, Ing.

Samostatný odborný referent

Kalasová Katarína, Ing.

Samostatný odborný referent

Michalová Viera, JUDr.

Samostatný odborný referent

Vandák Ľubomír, Ing.

Samostatný odborný referent

Velická Mária, Ing.

Samostatný odborný referent

Šinály Peter, Ing.

Mestský kontrolór hl. m. SR Bratislavy