Organizačná štruktúra

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Vallo Matúš, Ing. arch.

Primátor

Kancelária primátora

Kmeť Jakub, Mgr.

Riaditeľ kancelárie primátora

Námestníci primátora

Lásková Valéria, JUDr.

Samostatný odborný referent

Michalková Katarína

Samostatný odborný referent

Révayová Viera

Samostatný odborný referent

Sámelová Daniela, PhDr.

Samostatný odborný referent

Kratochvílová Tatiana, Ing.

Námestník primátora

Štasselová Lucia, Ing. arch.

Námestník primátora

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Košťál Ctibor, Mgr.

Riaditeľ magistrátu

Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

Gajdošová Darina, Ing.

Samostatný odborný referent

Kalasová Katarína, Ing.

Samostatný odborný referent

Michalová Viera, JUDr.

Samostatný odborný referent

Vandák Ľubomír, Ing.

Samostatný odborný referent

Velická Mária, Ing.

Samostatný odborný referent

Šinály Peter, Ing.

Mestský kontrolór hl. m. SR Bratislavy