Organizačná štruktúra

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Nesrovnal Ivo, JUDr.

primátor

Kancelária primátora

Klapáčová Lucia, Mgr. PhD.

riaditeľka kancelárie primátora

Námestníci primátora

Farkašovská Ľudmila, PhDr.

námestníčka primátora

Plšeková Iveta, MUDr.

námestníčka primátora

Černý Milan, Ing.

I. námestník primátora

Michalková Katarína

asistentka námestníčky

Lásková Valéria, Mgr.

asistentka 2. námestníka

Sámelová Daniela, PhDr.

asistentka 1. námestníka

Révayová Viera

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Maruška Martin, Mgr.

riaditeľ magistrátu

Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

Šinály Peter, Ing.

mestský kontrolór

Gajdošová Darina, Ing.

Húšťava Filip, Ing.

Kalasová Katarína, Ing.

Michalová Viera, JUDr.

Vandák Ľubomír, Ing.

Velická Mária, Ing.