Agenda individuálnych licencií a hazardných hier patrí pod oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, referát ostatných miestnych daní, poplatkov a licencií.

Kontakt

Ing. Juraj Čiba

(3. poschodie, dvere č. 306)

Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9, P.O.BOX 76 850 05 Bratislava

Úradné hodiny:

Správca odvodov z hazardných hier: Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Tlačivá