Poriadok a čistota

VZN 13/2023

o zákaze prevádzkovania hazardných hier počas dní ustanovených týmto nariadením

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 01. 2024.

Hlavný dokument

VZN 13/2023PDF • 448 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.