Poriadok a čistota

VZN 10/2020

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 01. 2021.

Hlavný dokument

VZN 10/2020PDF • 104 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN zrušuje VZN 9/2020.