Geoportál mesta Bratislava

Nájdite geografické dáta Bratislavy na jednom mieste.

Mapa starostlivosti o dreviny

Zeleň je dôležitou súčasťou mesta a Bratislava systematicky pracuje na efektívnej a pravidelnej starostlivosti, ako aj na výsadbe nových drevín. Dlhé roky zanedbávaná zeleň sa dočkáva primeranej starostlivosti. Vďaka dátam vieme kde sa čo nachádza a kedy bol vykonaný niektorý z výkonov starostlivosti. Starostlivosť je ladená do “jesenných” farieb.

Mapa výsadby drevín

Na mape nájdete Informácie o tom, kde sú vysadené konkrétne druhy drevín, či kto podporil túto výsadbu v rámci iniciatívy 10 000 stromov. Mapa výsadby drevín je plná zelene a to nie len tak hocijakej. Každý z najvysádzanejších druhov drevín ma priradenú vlastnú farbu.

Dve tváre Bratislavy - rok 1949 - 2021

Porovnajte si ako sa Bratislava zmenila