Zdravotníctvo

Akútna a neodkladná zdravotná starostlivosť

V prípade zdravotných problémov majú všetci občania Ukrajiny nárok na akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ďalšia (potrebná) zdravotná starostlivosť – kedy mám na ňu nárok?

Podmienkou pre čerpanie ďalšej zdravotnej starostlivosti je vybavený štatút – osobe bolo buď poskytnuté dočasné útočisko alebo je žiadateľom/žiadateľkou o azyl.
Odídenci a žiadatelia/žiadateľky o azyl majú nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť – teda aj na konzultácie u všeobecného lekára, očkovanie, časť starostlivosti pri chronických chorobách.
Nepatrí sem plánovaná ani kúpeľná starostlivosť (napr. plánovaná výmena bedrového kĺbu).

V akom prípade sa potrebujem prihlásiť na verejné zdravotné poistenie?

Keď sa odídenec na Slovensku zamestná za mzdu vyššiu ako je minimálna mzda (646€):
1
Je povinný prihlásiť sa na verejné zdravotné poistenie; nárok na poistenie vzniká aj jeho nezaopatreným deťom.
2
Vyberie si jednu z troch zdravotných poisťovní (www.vszp.sk, www.dovera.sk, www.union.sk).
3
Vyplní prihlášku.
4
Preukáže sa svojou pracovnou zmluvou.
Nárok verejného zdravotného poistenia zahŕňa plný rozsah starostlivosti, vrátane tej plánovanej.

Kde mám hľadať bližšie informácie k rôznym druhom lekárstva a liečby?

Čomu konkrétne sa venuje Linka zdravia pre Ukrajinu?

Je určená na orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme a konzultáciu zdravotného stavu so zdravotníckym personálom.
Rýchla konzultácia v ukrajinskom jazyku je dostupná zadarmo, denne v čase 7:00-19:00.
Linka neslúži ako linka prvej pomoci. V prípade urgentného problému je potrebné volať číslo 155 alebo 112, prípadne navštíviť priamo pohotovosť.

Kontakt

Linka zdravia pre Ukrajinu
+421 2 210 250 75
zavolať

Kontakty pre osoby so zdravotným znevýhodnením