Akútna a neodkladná zdravotná starostlivosť

V prípade zdravotných problémov majú všetci občania Ukrajiny nárok na akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ďalšia (potrebná) zdravotná starostlivosť – kedy mám na ňu nárok?

Podmienkou pre čerpanie ďalšej zdravotnej starostlivosti je vybavený štatút – osobe bolo buď poskytnuté dočasné útočisko alebo je žiadateľom/žiadateľkou o azyl.

Odídenci a žiadatelia/žiadateľky o azyl majú nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť – teda aj na konzultácie u všeobecného lekára, očkovanie, časť starostlivosti pri chronických chorobách.

Nepatrí sem plánovaná ani kúpeľná starostlivosť (napr. plánovaná výmena bedrového kĺbu).

V akom prípade sa potrebujem prihlásiť na verejné zdravotné poistenie?

Keď sa odídenec na Slovensku zamestná za mzdu vyššiu ako je minimálna mzda (646€):

  1. Je povinný prihlásiť sa na verejné zdravotné poistenie; nárok na poistenie vzniká aj jeho nezaopatreným deťom.
  2. Vyberie si jednu z troch zdravotných poisťovní (www.vszp.sk ↗︎, www.dovera.sk ↗︎, www.union.sk ↗︎).
  3. Vyplní prihlášku.
  4. Preukáže sa svojou pracovnou zmluvou.

Nárok verejného zdravotného poistenia zahŕňa plný rozsah starostlivosti, vrátane tej plánovanej.

Kde mám hľadať bližšie informácie k rôznym druhom lekárstva a liečby?

Čomu konkrétne sa venuje Linka zdravia pre Ukrajinu?

Je určená na orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme a konzultáciu zdravotného stavu so zdravotníckym personálom.

Rýchla konzultácia v ukrajinskom jazyku je dostupná zadarmo, denne v čase 7:00-19:00.

Linka neslúži ako linka prvej pomoci. V prípade urgentného problému je potrebné volať číslo 155 alebo 112, prípadne navštíviť priamo pohotovosť.

Kontakt

Linka zdravia pre Ukrajinu

Kontakty pre osoby so zdravotným znevýhodnením

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, o.z

Denné centrum Gardenia

Adresa: Bárdošova 26, Bratislava-Kramáre

Združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko

Slovenský zväz posunkujúcich

Spoločnosť Downovho syndrómu

Únia nevidiacich a slabozrakých v SR

Adresa: Sekulská 1, 842 50 Bratislava