Pobyt s platným biometrickým pasom

Ak máte platný biometrický pas, môžete sa zdržiavať na území Slovenskej republiky a v schengenskom priestore 90 dní.

Čo ak chcem na Slovensku ostať dlhšie ako 90 dní?

Aby ste mohli ostať legálne na území SR dlhšie, bude potrebné, aby ste sa počas tejto doby rozhodli, či požiadate o niektorú z foriem pobytu – o dočasné útočisko alebo o azyl.

V čom spočíva dočasné útočisko?

Dočasné útočisko sa poskytuje na ochranu cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným či hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Ide o najrýchlejšie poskytnutú formu ochrany, ktorá cudzincom zabezpečí prístup k ubytovaniu, strave, zdravotnej starostlivosti a umožní zdržiavať sa a pracovať v SR.

Registrácia na dočasné útočisko ↗︎

Kto a ako môže požiadať o udelenie dočasného útočiska?

Každá dospelá osoba žiada o dočasné útočisko osobne. V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o dočasné útočisko zákonný zástupca. Maloleté dieťa musí byť pri podávaní vyhlásenia vždy prítomné.

  • Ak viete preukázať svoju totožnosť (pas, ID karta), dočasné útočisko vám bude poskytnuté okamžite po registrácii.
  • Ak nemáte žiadne doklady, o vašejj žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté v krátkom čase, približne do 30 dní. Ubytovanie, stravu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď.

Je lepšie požiadať o dočasné útočisko alebo o azyl?

V aktuálnej situácii je pre ľudí z Ukrajiny vhodnejšie žiadať o status dočasného útočiska ako o azyl. Ak požiadate o udelenie azylu, zamestnať sa budete môcť až po vydaní rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany, resp. ak o vašejj žiadosti nebude rozhodnuté do 9 mesiacov od začiatku konania.

Každá osoba, ktorej bolo udelené dočasné útočisko, sa môže voľne pohybovať po SR, vycestovať do iného štátu EÚ, a dokonca môže kedykoľvek vycestovať na Ukrajinu a prísť späť na územie SR.

Čo robiť, ak sa potom chcem vrátiť na Ukrajinu natrvalo?

Ak by ste sa kedykoľvek rozhodli vrátiť na Ukrajinu bez toho, aby ste sa plánovali vrátiť na územie SR ako odídenec, je potrebné sa výslovne vzdať dočasného útočiska, a to písomne na adresu:

Migračný úrad MV SR Pivonkova 6, 812 72 Bratislava.

Po doručení tohto vyhlásenia – o vzdaní sa poskytovania dočasného útočiska – vám dočasné útočisko zanikne.