Prehľad pomáhajúcich organizácií

Pomoc pri hľadaní ľudí na Ukrajine - Slovenský Červený kríž - Spájanie rodín

Pokiaľ ste stratili kontakt so svojou rodinou, blízkymi či príbuznými, môžete využiť službu Slovenského Červeného kríža – Spájanie rodín.

Viac iinformácií

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

Informácie a rady o vstupe a pobyte na Slovensku:

Informačná linka: 0850 211 478 (z územia SR) Zo zahraničia: +421 2 52 630 023, +421 556 258 662

Krízová linka pomoci v ukrajinskom jazyku:

Web: www.krizovalinkapomoci.sk ↗︎ E-mail: [email protected] Tel.: 0800 500 888

Liga za duševné zdravie – bezplatná telefonická linka pomoci v ukrajinskom jazyku

Sme spolu

Občianske združenie, v ktorom pôsobia Ukrajinci a Ukrajinky žijúci na Slovensku, spustilo hotline na pomoc utečencom a koordináciu úsilia dobrovoľníkov na čísle +421 911 201 889. Organizuje tiež núdzovú zbierku obetiam vojny na Ukrajine. Organizácia otvorila v spolupráci s MČ Bratislava – Nové Mesto Ukrajinsko-slovenský komunitný dom, ktorý nájdete na adrese Ovručská 1663/5, 831 02 Bratislava.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Facebook Sme spolu ↗︎ Facebook Ukrajinci na Slovensku ↗︎

Tenenet

Poslaním občianskeho združenia je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to konkrétne so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonáva ambulantnou aj terénnou formou. TENENET, o.z. poskytuje: Sociálne poradenstvo (pomoc s ubytovaním, zabezpečenie humanitárnej a materiálnej pomoci, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, poradenstvo s výživou dojčiat a malých detí); psychologické poradenstvo (psycho-sociálna pomoc, krízovú intervenciu pre jednotlivcov aj skupiny, poradenstvo pre deti psychologicko-pedagogické poradenstvo pre deti; opakované-podporné adaptačné programy pre matky s deťmi.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Facebook Tenenet ↗︎ Web: www.tenenet.sk ↗︎

Mareena

Mareena je občianske združenie, ktoré sa od roku 2017 venuje integrácii utečencov a ostatných cudzincov do slovenskej spoločnosti. Jej víziou je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na ich národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť. Asistujeme ľuďom s medzinárodnou ochranou vďaka dobrovoľníckemu programu, organizujeme jazykové kurzy a vzdelávacie aktivity pre cudzincov a Slovákov a vytvárame priateľské prostredie, v ktorom sa môžu cudzinci a miestni ľudia navzájom lepšie spoznať. Usilujeme sa o pozitívnejšie vnímanie rozmanitosti na Slovensku.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Facebook Mareena ↗︎ Web: www.mareena.sk ↗︎, www.ukraineslovakia.sk ↗︎

Liga za ľudské práva

Liga za ľudské práva je slovenská mimovládna organizácia, ktorá od roku 2005 poskytuje bezplatnú právnu pomoc a informácie cudzincom a utečencom na Slovensku.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Facebook Liga za ľudské práva / Human Rights League ↗︎ Web: Liga za ľudské práva ↗︎, ukraineslovakia.sk ↗︎

Sloboda zvierat

V ordinácii útulku Slobody zvierat v Bratislave poskytujú počas pracovného týždňa medzi 12. a 16. hodinou bezplatné ošetrenie zvierat majiteľov prichádzajúcich z Ukrajiny: zvieratká čipujú, vydávajú petpassy, vakcinujú a v prípade, že je to potrebné, ich samozrejme ošetria. Okrem toho organizácia vyhlásila materiálnu zbierku v bratislavskom útulku, ktorú bude distribuovať prostredníctvom OZ Na konci sveta na hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom. Urgentne potrebujú: menšie balenia granúl, prenosky pre zvieratá, misky, konzervy, kapsičky pre psy aj mačky.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Facebook Sloboda zvierat ↗︎

Mládež Ulice

Zameriavame sa najmä na terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou, prácu v rodinách a komunitnú prácu. Sústredíme sa na rozvoj zručností a potenciálu mladých ľudí, sprevádzame ich pri riešení náročných životných období. Rodinám (a rodičom) poskytujeme poradenstvo v tom, čo my dospelí občas nazývame “výchovnými problémami” - hľadáme cesty, ako sa vrátiť zo slepých ulíc.

Mládež ulice poskytuje terénnu sociálnu prácu, čiže vie prísť priamo k rodine poskytnúť sociálne poradenstvo. Okrem toho prevádzkuje klub pre deti a mládež, kde je možné hrať billiard, stolný futbal, playstation, ping-pong alebo stolné hry.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Web: www.mladezulice.sk ↗︎ E-mail: [email protected] Tel.: +421 903 184 253

Rodinné centrum Ráčik

Herňa pre ukrajinské mamičky s deťmi. Dostupná každý utorok a štvrtok od 8:30-11:30. Okrem toho pestrý program každý deň.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Web: www.racik.sk ↗︎ E-mail: [email protected] Tel.: +421 948 232 115

Centrum rodiny

Centrum rodiny je neziskovou organizáciou, ktorá ponúka priestor každému, komu nie je ľahostajná spoločnosť, ľudia okolo neho, prostredie v ktorom žije. V našich aktivitách spájame rôzne generácie a rôznych ľudí . Chceme pomáhať meniť spoločnosť k lepšiemu. Dávame Druhú šancu nepredajným potravinám a oblečeniu, ale aj ľuďom na okraji spoločnosti.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Web: www.centrumrodiny.sk ↗︎ E-mail: [email protected] Tel.: +421 944 834 313

Komunitné centrum Ukrajiny v Bratislave

Veríme, že vzájomná pomoc a solidarita sú pre fungovanie ľudskej spoločnosti nevyhnutné a pre ľudí a prirodzené. Takáto reciprocita je vždy dôležitá, no v ťažkých časoch je ešte dôležitejšia.

A keďže my ľudia nestále prežívame ťažké časy, rozhodli sme sa pomôcť našim spoluobčanom z Ukrajiny prekonať ich v čo najlepšej psychickej, duchovnej a fyzickej kondícii. Dvakrát do týždňa sa budeme stretávať v Pastoračnom centre Jána Pavla II. v Petržalke, kde budú môcť ľudia z Ukrajiny dostať napríklad aj užitočné informácie, ako sa čo najlepšie orientovať v novom meste.

Stretnutia sú úplne zadarmo a tešíme sa na vašu návštevu!

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Facebook Komunitné centrum Ukrajiny v Bratislave ↗︎

Adresa: Námestie Jána Pavla II. 85101 Bratislava

Materské centrum Margarétka

V saleziánskej rodine je margarétka symbolom mamy Don Bosca – mamy Margity. Jednotlivé lupienky znázorňujú rôzne aktivity, ktoré zastrešuje naše materské centrum a sú napojené na jeden stredový bod, ktorým je saleziánska komunita.Poslaním materského centra Margarétka je podporovať materstvo a rodinu, uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť ich spoločenskú izoláciu, vytvárať priestor pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávania okolitého sveta a prvých sociálnych vzťahov, aktívne pracovať na budovaní komunity pre všetky generácie, rozvíjať duchovné a kultúrne hodnoty jej členov.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Web: www.mcmargaretka.sk ↗︎ E-mail: [email protected]

Bratislavská arcidiecézna charita/centrum Solidarity

Centrum solidarity pomáha ľuďom v núdzi darovaným oblečením, jedlom a výbavou pre deti a domácnosť.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Web: www.charitaba.sk/centrumsolidarity ↗︎ E-mail: [email protected] Tel.: +421 910 842 995

Materiálna pomoc Ukrajine (MAFU UA)

Iniciatíva na poskytnutie materiálnej pomoci, ktorú založili slovenské rodiny pre ľudí, ktorí prišli na Slovensko vyhnaní vojnou.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Web: www.mafu.sk ↗︎ E-mail: [email protected]

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Zhromažďovanie a sprostredkovanie informácií o pomoci poskytovanej členskými organizáciami strešnej organizácie a  usmerňovanie žiadosti o pomoc ľudí so zdravotným postihnutím prichádzajúcich z Ukrajiny na členské organizácie osôb s konkrétnym zdravotným postihnutím.

Viac informácií o aktivitách organizácie:

Web: www.nrozp.sk ↗︎ E-mail: [email protected]

Poradňa bez bariér

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Web: www.dobralinka.sk ↗︎