Zeleň

V bratislavskom lesoparku vznikne rozsiahle územie bez rúbania stromov

7.3.2019

Vďaka postupnému znižovaniu a zjemňovaniu ťažby predstavuje dnes bratislavský lesopark jedno z najvýznamnejších miest pre ochranu prírody v celých Malých Karpatoch. Schválením zonácie vznikne najväčšie súvislé územie bez ťažby dreva na západnom Slovensku. Zonácia prinesie jasné pravidlá pre citlivý rozvoj rekreačných miest a lepšiu ochranu prírody pri úplnom zachovaní voľného pohybu osôb. Ide o kľúčovú zmenu vnímania prímestských lesov na Slovensku.

„Som rád, že sa nám v tak krátkom čase podarilo splniť ďalší veľký sľub, ktorý sme dali Bratislavčankám a Bratislavčanom – ochrana mestských lesov a posilnenie ich rekreačnej funkcie. Teším sa, že bratislavský lesopark môže byť vzorom pokiaľ ide o podporu rekreácie a ochranu prírody a bol by som rád, ak by sa stal inšpiráciou aj pre štátne lesy“, uviedol primátor Bratislavy, M. Vallo.

Mestské lesy budú rozdelené do troch zón:

Zóna A – „Zóna intenzívnej rekreácie“

Patria do nej najviac navštevované miesta ako Partizánska lúka, Kamzík, Horáreň Krasňany či Kačín. Hlavnou funkciou v tejto zóne je rekreácia a oddych návštevníkov v prevažne prírodnom prostredí. Okrem existujúcich atrakcií pre návštevníkov tu bude možné budovať aj nové rekreačné prvky ako detské ihriská, altánky, promenádne chodníky pri rybníkoch a pod.

Zóna B – „Zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva“

Táto zóna bude pokojnejšia, bude to les, ako ho poznáme dnes. Vrátane limitovanej ťažby dreva, ktorá však neslúži na zisk, ale na postupnú premenu kedysi hospodárskych, monokultúrnych lesov na lesy rekreačné.

Zóna C – „Zóna ochrany prírody a rekreácie“ (zóna kľudu)

Zónu tvorí až 54% územia lesoparku, kde už bola ukončená premena lesov na stabilné, vekovo a druhovo pestré lesy. Rekreáciu a šport si tak budú v tejto zóne môcť návštevníci vychutnať bez ťažby dreva, rušivého pohybu áut a stavebnej činnosti. Práve o túto formu autentickej prírody je zo strany obyvateľov čoraz väčší záujem.

Vo všetkých zónach sa budú odstraňovať nebezpečné či spadnuté stromy v tesnej blízkosti turistických a cyklistických trás. Rovnako na celom území ostáva zachovaná možnosť voľného pohybu osôb či zberu lesných plodov. Zonáciou nepribúdajú žiadne zákazy pre návštevníkov, nové pravidlá sa stanovujú len pre manažment územia a ťažbu dreva.

mapa všetkých zón mestských lesov
Zdieľať