Zeleň

Tohtoročná jarná výsadbová sezóna je v plnom prúde

20.4.2022

Jarný Zásadný víkend 2022 bol v poradí druhým takýmto sadiacim podujatím, otvoreným pre všetky generácie, ktoré majú chuť zapojiť sa do skvalitňovania našich priestranstiev výsadbou nových stromov. V tradícii “zásadných víkendov” chce Bratislava pokračovať počas svojich výsadbových sezón na jar a na jeseň. O každom podujatí budeme dopredu informovať na sociálnych sieťach mesta, ako aj na stránke www.10tisicstromov.sk.

Od roku 2019 mesto v rámci iniciatívy 10 000 stromov vysadilo 3 187 stromov, 7 048 kríkov a 20 600 sadeníc, ktoré nielen spríjemňujú okolie, ale aj pomáhajú adaptácií mesta na klimatické zmeny. Výsadbu v takomto rozsahu môže mesto realizovať aj vďaka podpore darkýň a darcov, jednotlivcov aj firiem. Mnohé z nich si kúpili buď celý strom, či prispeli menšou čiastkou, časť partnerov podporila výsadbu celých stromoradí. Túto jar sme práve vďaka záujmu a podpore partnerov mohli vysadiť približne 200 stromov.

Medzi najväčších tohtoročných partnerov patrí spoločnosť McDonald´s. Mestu, všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom, venovala 26 stromov v troch lokalitách. Vďaka daru McDonald's pribudli pagaštany pleťové na Račianskej ulici v Novom Meste, na ulici Na križovatkách v Ružinove čremchy obyčajné a na Rožňavskej sofory japonské.

Sme presvedčení, že mesto má za úlohu vzbudiť záujem svojich obyvateliek a obyvateľov o zveľaďovanie verejného priestranstva, v ktorom spoločne žijeme a fungujeme. Jedným zo spôsobov, ako sa starať o svoje prostredie naokolo, je aj výsadba novej, funkčnej a perspektívnej zelene, ktorá je dôležitou investíciou do kvalitného života v meste pre nás, aj pre naše budúce generácie. Stromy sú v meste nesmierne dôležité. Každým rokom obyvatelia a obyvateľky Bratislavy pociťujú dopady klimatických zmien. Stromy prinášajú nielen lokálne ochladzovanie, zbavujú mesto smogu, sú domovom biologickej rozmanitosti, ale robia mesto prirodzene krajším a vďaka nim sú naše ulice ešte aj tichšie,“ hovorí na tému dôležitosti výsadby stromov Ivan Petro vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene.

Zdieľať