Správa mesta

Mestské podniky budú mať nových šéfov

27.6.2019

„Som rád, že sa spoločne stávame súčasťou zmeny, ktorú sme Bratislavčanom pred voľbami sľubovali. Hoci diskusia poslancov o jednotlivých kandidátoch vybraných výberovými komisiami nebola jednoduchá, ustáli sme ju so cťou. Som rád, a to špeciálne oceňujem, že samotnú transparentnosť a pripravenosť výberových konaní poslanci ani v diskusii nespochybňovali. Dnešným hlasovaním poslancov môže provizórium v týchto podnikoch skončiť a je na nás, na vedení mesta, na poslancoch, na verejnosti, aby sme napĺňanie cieľov nových manažmentov sledovali“, uviedol primátor Bratislavy, Matúš Vallo.

Nových šéfov mestských podnikov sme vyberali v transparentných výberových konaniach, na príprave ktorých sme pracovali dlho. Pripravili sme jasné pravidlá viackolového výberu, nechali ich schváliť mestským zastupiteľstvom, oslovili sme do výberových komisií najlepších odborníkov a transparentne sme informovali o postupe celého výberu.

Na základe pohovorov s personalistami, kontroly integrity, hodnotenia zostavila výberová komisia rebríček najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedov predstavenstiev či riaditeľov mestských podnikov a organizácií. Následne na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve konkrétnych kandidátov na tieto pozície.

Tento výber dnes potvrdili v hlasovaní aj mestskí poslanci.

  • Za predsedu predstavenstva **Dopravného podniku Bratislava, a. s. ** schválili vymenovanie Martina Rybanského.
  • Za predsedu predstavenstva spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. schválili vymenovanie Martina Masláka.
  • Za predsedu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. schválili vymenovanie Petra Olajoša.
  • Za predsedníčku predstavenstva spoločnosti Metro Bratislava, a. s. schválili vymenovanie Zuzany Kollárikovej.
  • Za riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave schválili vymenovanie Mateja Dobšoviča.

V prípade mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy sa výberové konanie zopakuje, keďže výberová komisia neodporučila žiadneho z uchádzačov na túto pozíciu.

Predsedovia predstavenstiev, ktorých dnes mestskí poslanci vymenovali, sa budú ujímať svojich funkcií postupne aj podľa možností nástupu, ale aj v závislosti od dátumu konania valného zhromaždenia spoločnosti, kde mesto nie je 100% akcionár. Novozvolený riaditeľ Mestských lesov v Bratislave má do funkcie nastúpiť 8. júla 2019.

Zároveň spúšťame prípravu a počas leta chceme predstaviť jasné, objektívne, realistické, no ambiciózne výkonnostné kritériá úspechu spoločnosti. Tieto kritériá budú riadne zverejnené a budú hlavným mestom dôsledne pravidelne vyhodnocované. Neplnenie výkonnostných kritérií zakladá hlavnému mestu právo na odvolanie členov predstavenstva.

V súlade s prijatými zásadami nových výberových konaní budú v mesiacoch júl – august vyhlásené výberové konania aj na ďalších (2-4) členov predstavenstva.

„Nastavili sme a dnešným hlasovaním poslancov sme aj potvrdili novú kvalitu výberu šéfov mestských podnikov a verím, že v tomto modeli aj v budúcnosti Mesto Bratislava zotrvá. Ďakujem svojim spolupracovníkom, členom výberových komisií aj poslancom za prácu, ktorú sme pre lepšie fungovanie mestských podnikov dnes urobili“, uzatvoril primátor Matúš Vallo.

Zdieľať