Prüger-Wallnerova záhrada vznikla koncom 19. storočia. Prírodné prostredie vrátane mokraďovitých úsekov poskytuje biotopy pre rôznu faunu a flóru vrátane druhov európskeho významu. Napriek viacerým snahám o revitalizáciu záhrady ostáva „Prugerka“ i naďalej zanedbaná a pre verejnosť neprístupná. Cieľom projektu je pomôcť prinavrátiť „Prugerke“ život.

Dobrovoľníci zapojení do podujatia Naše Mesto sa od rána pustili do upratovania jej vonkajších priestorov, čistia od navezeného odpadu, invazívnej vegetácie, ktorá utláča pôvodné rastlinné druhy a pomohli vyčistiť aj historické stavebné prvky (domček, skleníky, historický mobiliár).

O nádoby na odpad ako aj odvezenie odpadu sa postarala spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu.

Mestské lesy v Bratislave zorganizovali v rámci podujatia čistenie rieky Vydrica, čistenie lesa v Kačínskej doline od Rotundy smerom na Kačín, čistenie areálu v Krasňanoch, očistenie a natretie drevených prvkov cestou na Kačín, čistenie chodníka Partizánska lúka - OD Tesco od odpadkov, čistenie lesa a obnovu mobiliáru (altánky, lavičky) v oblasti Kamzík, čistenie areálu okolia Starej Klenovej a napokon čistenie drevených prvkov a ich natretie na Partizánskej lúke.

Zapojilo sa aj Múzeum mesta Bratislavy. Na hrade Devín pomohlo cca 160 dobrovoľníkov skrášliť areál tejto národnej kultúrnej pamiatky – odstraňovali náletovú zeleň a buriny, vyzbierali kamene, maľovali drevené prvky a pomohli pri prácach na archeologickom výskume v areáli pamiatky. Na Antickej Gerulate v Rusovciach odstraňovali dobrovoľníci náletovú zeleň a buriny, vyzbierali kamene, upravili trávniky, dosadili kvety a maľovali drevené prvky v areáli

Podujatie Naše Mesto už 13 rokov prepája firmy, samosprávy a mimovládny sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním svojho času a práce.

Organizátorom podujatia Naše Mesto je Nadácia Pontis.

množstvo ľudí sa stará o veľký priestor záhrady, na ľavo v strede jeden z nich ťahá kôš s rastlinným odpadom, v pozadí na pravo stojí menšia skupinka ľudí
dvaja ľudia sa starajú v exteriéry o kochlíky plné rastlín
na pravo ľudia čistia schody vedľa starých kamenných hradieb, na ľavo dvaja ľudia čistia menšiu hradbovú terasu
na pravo ľudia čistia schody vedľa starých kamenných hradieb, na ľavo dvaja ľudia čistia menšiu hradbovú terasu
Zdieľať