Dane a poplatky

Bratislavské konto prináša online platbu dane z nehnuteľností pre všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov

4.4.2023

Daň z nehnuteľností v Bratislave je aj tento rok možné zaplatiť jednoducho a rýchlo online. Novinkou je možnosť platby cez Bratislavské konto ↗︎, ktoré bude postupne združovať rôzne elektronické služby a žiadosti mesta. Pri registrácií do konta v termíne od 4. apríla do 19. apríla 2023 a platbe dane v plnej sume do 12. mája 2023 nebude mesto posielať daňovníkom a daňovníčkam žiadne papiere navyše – rozhodnutie poštou ani žltý lístok. Obyvatelia, ktorí sa registrujú do konta a uhradia daň do 12. mája sa tak vyhnú návšteve pošty a mesto zároveň ušetrí finančné prostriedky.

V roku 2021 spustila Bratislava ako správca dane z nehnuteľnosti pilotný projekt online platby. Na základe spätnej väzby a pozitívnej skúsenosti mesto vlani otvorilo službu pre všetkých obyvateľov a obyvateľky, ktorí vlastnia nehnuteľnosť v Bratislave a týka sa ich povinnosť platby dane. Tento rok Bratislava spúšťa možnosť platby dane z nehnuteľností cez nové Bratislavské konto, ktoré vytvoril tím oddelenia inovácií a digitálnych služieb.

Všetky informácie o digitálnej platbe dane z nehnuteľností a prehľadný postup, ako začať konto používať, sú uverejnené na webovej stránke hlavného mesta ↗︎. Noví daňovníci a daňovníčky sa musia do konta najskôr registrovať. Tí, ktorí platili daň digitálne aj v uplynulých rokoch, si Bratislavské konto aktivujú rýchlo pomocou pár klikov. Daň z nehnuteľností je možné platiť online, pohodlne, kdekoľvek, cez mobilný telefón, aj prostredníctvom Apple Pay a Google Pay.

Daňovníkom a daňovníčkam, ktorí sa rozhodnú zaplatiť daň online, nebude mesto posielať poštové rozhodnutie. Služba sa tak pre obyvateľov a obyvateľky stáva príjemnejšou - nebudú musieť navštíviť poštu a tiež sa výrazne minimalizujú finančné náklady mesta.

Bratislavské konto vzniká na základe dopytovania sa a následného porozumenia potrieb Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktorí sa jasne vyjadrili, že si prajú digitalizáciu a transformáciu mestských služieb. Cieľom je tiež postupne nahradiť existujúci portál esluzby.bratislava.sk, ktorý využíva minimálny počet obyvateľov a obyvateliek.

Momentálne sa v Bratislavskom konte nachádza najmä služba online platby dane z nehnuteľností a zoskupené služby mestských organizácií. Postupne doň budú pribúdať všetky služby a žiadosti mesta - obyvatelia a obyvateľky mesta Bratislava tak budú môcť s úradom komunikovať digitálne, zrozumiteľne a efektívne, kdekoľvek sa budú nachádzať a aj cez mobilný telefón. Už v máji pribudnú do konta aj pilotné transformované služby mesta Bratislava - žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti, žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru a žiadosť o územnoplánovaciu informáciu. Konto plánujeme sprístupniť aj pre právnické osoby. Všetky služby budú dostupné aj pre tých, ktorí nemajú aktivovaný elektronický občiansky preukaz.

Zdieľať