Podujatia

Bratislava bude hostiť európskych primátorov

23.5.2024

Pakt slobodných miest bol založený primátormi Bratislavy (Matúš Vallo), Budapešti (Gergely Karácsony), Prahy (Zdeněk Hřib) a Varšavy (Rafał Trzaskowski) v roku 2019 a je neformálnou alianciou primátorov dnes už viac ako 30 európskych miest.

Cieľom Paktu je chrániť a podporovať spoločné hodnoty slobody, ľudskej dôstojnosti, demokracie, rovnosti, dodržiavania práv, sociálnej spravodlivosti, tolerancie a kultúrnej rozmanitosti, ale tiež pomenovávať najpálčivejšie výzvy spoločnosti a vystupovať voči populizmu.

Zmyslom Paktu slobodných miest je najmä výmena nápadov, know-how a poznatkov pri riešení hlavných výziev v rozvoji miest. Každé mesto má špecifické odborné znalosti v oblasti riešenia problémov a rozvoja politík a spoločne predstavujú jedinečný fond znalostí, expertov a osvedčených postupov.

Obsahom pracovnej časti summitu bude okrem diskusie o aktuálnej situácii v členských mestách a výmene informácií o rozvojových projektoch miest v oblasti ochrany a rozvoja demokracie, aj prijatie tzv. Bratislavskej deklarácie.

Deklarácia je zhrnutím základnej misie Paktu slobodných miest a roly miest pri ochrane demokracie a otvorenej spoločnosti. Zachytáva aktuálne hrozby pri rozvoji demokracie, ktoré vidí najmä v populizme, dezinformáciách a nedôvere v inštitúcie. Deklarácia rezolútne odsudzuje akékoľvek politicky motivované násilie voči jednotlivcom alebo skupinám osôb. Venuje sa aj globálnym výzvam v oblasti životného prostredia, digitálnej reality, či kvality života a bezpečnosti a zdôrazňuje úlohu miest pri ich riešení.

Jednou z hlavných očakávaných tém diskusií primátorov v rámci summitu bude nepochybne aj situácia na Ukrajine a pomoc našim východným susedom, keďže budúcnosť demokracie, či už európskej alebo svetovej, vo veľkej miere závisí práve od vývoja situácie na Ukrajine a od schopnosti demokratického sveta pomôcť obnove Ukrajiny ako slobodnej, modernej a demokratickej krajiny.

Pakt úzko spolupracuje s ukrajinskými mestami už od čias pred ruskou inváziou, najmä s Kyjevom a ďalšími väčšími mestami. Začiatkom roka 2022 sa na základe výzvy 4 zakladajúcich členov Paktu stal členom aj primátor Kyjeva Vitalij Kličko. A práve na bratislavskom summite by sa novým členom Paktu mal stať aj primátor Charkova.

Súčasťou summitu sú aj dve verejné diskusie v SNG, v ktorých sa predstavia primátori viacerých členských miest Paktu. Prvý sa bude venovať úlohe primátorov a miest pri obrane demokracie v Európe. Druhý bude skúmať, ako môžu mestá vychovávať svojich obyvateľov k demokratickejším a otvorenejším postojom k svetu a svojmu okoliu. Bližšie informácie o pripravovanom podujatí nájdete aj na facebooku Bratislavy ↗︎.

Zdieľať