Ostatné

VZN 3/2024

o podrobnostiach pri elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 15. 05. 2024.

Hlavný dokument

VZN 3/2024PDF • 306 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.