Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 01. 2020.

Hlavný dokument

VZN 13/2019PDF • 160 kB

Dodatky

Prejsť na VZN
Prejsť na VZN

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN zrušuje VZN 12/2014.