Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky – 1. etapa (revízia č. 1 02/2021)

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu.

Názov projektu:  Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky – 1. etapa (revízia č. 1 02/2021) Poskytovateľ:  Fond na podporu športu Zmluva č.: Z-2020/001-27 Výzva:   Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry 2020/001 Výška príspevku:  59 613,48  EUR Výška jednotlivých tranží:

  • 1.Tranža: 17 884,04 €
  • 2.Tranža: 17 884,04 €
  • 3.Tranža: 17 884,04 €
  • 4.Tranža: 5 961,35 €

Dodávateľ: BBAU s. r. o., IČO: 51085097, faktúra č. 2022233, uhradená dňa 23. 02. 2023

Popis projektu Cieľom projektu je riešenie havarijného stavu vonkajšej areálovej kanalizácie, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave. Jestvujúce kanalizačné potrubie je uložené v protispáde, je polámané, poškodené. Do jestvujúceho poškodeného potrubia sú odvádzané splaškové vody z objektov 50 m bazéna a výukového bazéna, dažďová voda zo striech a odpadová voda z filtračnej stanice plavárne Pasienky. Tento havarijný stav spôsobuje vytápanie suterénnych priestorov PP a ním súvisiace problémy okrem iného s vypúšťaním odpadovej vody z filtrácie vody 50 m bazéna do nej.

Informácie o projekte ↗︎

Rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany

Obľúbené račianske kúpalisko sa dočká celkovej revitalizácie aj rozšírenia pôvodného areálu.

Plánované sú tri etapy obnovy a vylepšení:

  1. V prvej sú prioritou technológie a povrchy bazénov, šatne a vstup na kúpalisko.
  2. Druhá etapa bude zameraná na rekonštrukciu existujúceho bistra a jeho priestorov tak, aby mohlo byť využívané aj obyvateľmi a obyvateľkami štvrte.
  3. Posledná, tretia etapa, rozšíri kúpalisko o nevyužívaný pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta. Na tejto ploche vzniknú priestory pre volejbal a cvičenie.
Vizualizácie návrhu rekonštrukcie kúpaliska Krasňany

Viac informácií o projekte ako aj projektovú štúdiu nájdete na stránke Metropolitného inštitútu Bratislavy ↗︎.

Medzinárodné podujatia

Hlavné mesto SR Bratislava každoročne hostí, organizuje alebo spoluorganizuje pre mladých bratislavských športovcov niekoľko desiatok športových medzinárodných podujatí. Patria medzi ne napríklad aj Medzinárodné hry žiakovTurnaj 4 miest.

Medzinárodné hry žiakov

Je medzinárodné stretnutie športovcov a športovkýň do 15 rokov. “Otcom” hier sa stal Metod Clemenc, Slovinec z mesta Celje.

Prvým dejiskom Medzinárodných hier žiakov sa tak stalo práve toto miesto v roku 1968. O 20 rokov neskôr v roku 1991 sa organizátorom jubilejných 20. Medzinárodných hier žiakov stala Bratislava.

Súťažilo sa v 3 športoch (atletika, plávanie, tenis) a hier sa zúčastnilo 10 miest z 9 krajín. Odvtedy je Bratislava pravidelným a veľmi úspešným účastníkom.

Pre porovnanie na posledných hrách v Ufe sa súťažilo v 9 športoch a zúčastnilo sa ich 84 miest z 29 krajín z celého sveta.

Web: www.international-childrens-games.org ↗︎

Turnaj 4 miest

Ako názov hovorí, turnaja sa zúčastňujú mladí športovci a športovkyne vo veku 14 - 17 rokov zo 4 miest a to z Bratislavy, Budapešti (Maďarsko), Ľubľany (Slovinsko) a Záhrebu (Chorvátsko).

Zúčastnené mestá si každoročne predávajú organizáciu podujatia. V roku 2019 sa v Bratislave uskutočnil v poradí 24. ročník. Štandardne sa súťaží v 6 športoch: futbal (chlapci), basketbal (dievčatá), hádzaná (chlapci), volejbal (dievčatá), atletika a stolný tenis.

Cieľom turnaja je umožniť mladým športovcom miest súťažiť na medzinárodnej úrovni so svojimi rovesníkmi, poskytnúť im možnosť nadviazať nielen športové kontakty, ale aj priateľské vzťahy a umožniť im spoznávať život, kultúru, gastronómiu a zvyky v iných krajinách a mestách.