Bratislava prispieva na šport aj prostredníctvom:

 • grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania,
 • partnerstvom pri organizovaní vybraných športových projektov,
 • účasťou na medzinárodných športových podujatiach,
 • organizáciou športových podujatí,
 • spravovaním mestských športových areálov a zariadení (STaRZ).

Skvalitňovať možnosti športovania pre ľudí, ktorí tu žijú a trávia svoj voľný čas, a byť otvoreným k spolupráci na športových aktivitách a projektoch v prospech rozvoja športu, je pre hlavné mesto prioritou.

Hlavné mesto vytvára podmienky pre šport a rekreáciu obyvateľov a obyvateliek Bratislavy aj prostredníctvom svojej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy (STaRZ ↗︎). Táto organizácia okrem spravovania športových areálov a zariadení organizuje aj viaceré športové podujatia ako Beh Devín Bratislava, Cyklotúra priateľstva, Bratislavský cross a ďalšie.

A aká je vízia pre šport, ktorú chceme spoločne napĺňať?

Bratislava systematicky podporuje a buduje podmienky pre zdravý a aktívny životný štýl, ktorý je dostupný pre všetkých bez ohľadu na vek, ekonomickú situáciu či zdravotný stav. Šport sa podieľa na budovaní mestskej identity a propagácii mesta v zahraničí.

Hlavné ciele mesta v tejto oblasti:

 1. Mesto Bratislava prispieva k zdravému životnému štýlu obyvateľstva mesta prostredníctvom dostupnej, modernej a kvalitnej športovej infraštruktúry
  • Aby Bratislava ponúkala dôkladne premyslený mix športovísk pre obyvateľov a obyvateľky.
  • Aby boli športoviská dostupné cenovo aj geograficky čo najväčšiemu počtu osôb v hlavnom meste.
  • Aby v Bratislave športovalo mimo domu čo najviac ľudí.
  • Aby boli Bratislavčania zdravší a dožívali sa vyššieho veku.
  • Aby boli športoviská a telocvične v areáloch škôl dostupné aj pre verejnosť.
 2. Mesto Bratislava disponuje porovnateľne kvalitnou, modernou a dostupnou športovou infraštruktúrou ako ostatné hlavné mestá členských štátov EU.
  • Prostredníctvom zvyšovania podielu investičných aktivít mesta v oblasti športu voči bežným výdavkom mesta.
 3. Mesto Bratislava sa výrazne podieľa na podpore národných, celomestských a lokálnych športových podujatí.

Súvisiace články

 • 15.8.2023
  Šport

  Rekonštrukcia Plavárne Pasienky úspešne postupuje do kľúčovej fázy

  Čítať viac
 • 2.5.2023
  Šport

  Hlavné mesto vyhlasuje výzvu predkladanie žiadostí v dotačnom programe na podporu investícií do športovej infraštruktúry na rok 2023

  Čítať viac
 • 23.9.2022
  Šport

  TIPOS Národný beh Devín – Bratislava po trojročnej pandemickej pauze opäť ožije

  Čítať viac
 • 13.8.2022
  Šport

  Bratislava spúšťa Cvičko – sieť workoutových ihrísk aj s tréningovým programom

  Čítať viac
 • 9.6.2022
  Šport

  Bratislavské letné kúpaliská sú pripravené na sezónu, mesto opäť ponúka online predaj, aj akciu na zvýhodnenú permanentku

  Čítať viac
 • 18.3.2019
  Šport

  René Fasel: Slovensko je hokejová krajina

  Čítať viac
 • 1.6.2022
  Šport

  BRATISLAVA OPÄŤ V POHYBE, NA ČSOB MARATHON SA CHYSTÁ VYŠE 10 000 BEŽCOV

  Čítať viac
 • 10.4.2019
  Šport

  72. ročník Národného behu Devín – Bratislava štartuje už túto nedeľu

  Čítať viac
 • 27.5.2022
  Šport

  Druhý hokejový šampionát v histórii Slovenska začína o 16 dní, organizátori i samosprávy finišujú s prípravami

  Čítať viac
 • 15.8.2023
  Šport

  Rekonštrukcia Plavárne Pasienky úspešne postupuje do kľúčovej fázy

  Čítať viac
 • 2.5.2023
  Šport

  Hlavné mesto vyhlasuje výzvu predkladanie žiadostí v dotačnom programe na podporu investícií do športovej infraštruktúry na rok 2023

  Čítať viac
 • 23.9.2022
  Šport

  TIPOS Národný beh Devín – Bratislava po trojročnej pandemickej pauze opäť ožije

  Čítať viac
 • 13.8.2022
  Šport

  Bratislava spúšťa Cvičko – sieť workoutových ihrísk aj s tréningovým programom

  Čítať viac
 • 9.6.2022
  Šport

  Bratislavské letné kúpaliská sú pripravené na sezónu, mesto opäť ponúka online predaj, aj akciu na zvýhodnenú permanentku

  Čítať viac
 • 18.3.2019
  Šport

  René Fasel: Slovensko je hokejová krajina

  Čítať viac
 • 1.6.2022
  Šport

  BRATISLAVA OPÄŤ V POHYBE, NA ČSOB MARATHON SA CHYSTÁ VYŠE 10 000 BEŽCOV

  Čítať viac
 • 10.4.2019
  Šport

  72. ročník Národného behu Devín – Bratislava štartuje už túto nedeľu

  Čítať viac
 • 27.5.2022
  Šport

  Druhý hokejový šampionát v histórii Slovenska začína o 16 dní, organizátori i samosprávy finišujú s prípravami

  Čítať viac