Oceňovanie

Talentovaná mládež

Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy je podujatie s každoročným cieľom vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas venujú rozvoju svojho talentu a zdokonaľovaniu svojich schopností.
Reprezentujú svoje mesto a Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach. Spolu s talentovanou mládežou sú ocenení aj ich pedagógovia a tréneri, ktorí sa na ich úspechoch nemalou mierou podieľajú.