Kto sme a čo robíme?

Sme tím odborníčok a odborníkov, ktorých cieľom je pomôcť ohrozeným skupinám obyvateľstva v teréne (t.j. v uliciach mesta Bratislavy). Zameriavame sa na poskytovanie základného poradenstva v oblastiach sociálnej práce a psychológie, kde je potrebné, ale doteraz ťažko dostupné.

Mestský terénny tím spustil svoju činnosť počas pandémie v roku 2020 a postupne sa stále rozvíja aj smerom k novým oblastiam pomoci.

Z organizačného hľadiska Magistrátu Hlavého mesta SR Bratislavy sme referátom sekcie sociálnych vecí.

Pravidelne sa venujeme týmto oblastiam:

Ľudia bez domova a verejný priestor

 • Pomáhame riešiť podnety od obyvateľov a obyvateliek, ktoré sa často týkajú ľudí bez domova na mestských pozemkoch.
 • Ľuďom bez domova pomáhame poradenstvom a osvetou, ale aj sprostredkovaním kontaktov na poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré im vedia pomôcť.

Ohrozená mládež v prostredí nočného života

 • V nočných hodinách v piatky a soboty poskytujeme mladým ľuďom odborné poradenstvo týkajúce sa prevencie a znižovania rizík. Mladých sa vždy snažíme počúvať a zapájať do riešenia problémov, ktorým čelia.
 • Naše aktivity s mladými nájdete aj na Instagrame ↗︎.

Terénna sociálna práca v okolí Stavbárskej ulice

 • Pomáhame ľuďom v náročnej životnej situácii v danej lokalite a poskytujeme sociálne poradenstvo v oblastiach bývania, zamestnania, financií či sprostredkovania kontaktov na iné formy pomoci.
 • Vplývame na problémy v lokalite pomocou prevencie sociálneho vylúčenia a podpory dlhodobo udržateľných zmien.

Riešenie akútnych krízových situácií

 • Napríklad pomoc ľuďom bez domova počas epidémie alebo v zimnom období počas mrazov.

Kontakt

Sme súčasťou Sekcie sociálnych vecí a sídlime na Lazaretskej 12. Pôsobíme najmä v teréne.

Kontaktovať nás však môžete aj na Facebooku ↗︎. Časť našich aktivít nájdete aj na našom Instagrame ↗︎.

Súvisiace články

 • 23.8.2023
  Bývanie a ubytovanie

  Spúšťame výstavbu nájomných bytov na Muchovom námestí

  Čítať viac
 • 1.8.2023
  Bývanie a ubytovanie

  Mestská nájomná agentúra zabývala prvé rodiny

  Čítať viac
 • 1.6.2023
  Aktivity v sociálnej oblasti

  Mesto Bratislava, Eurocities a UNICEF vyzývajú k pokračovaniu solidarity a podpory pre ukrajinských utečencov a utečenky v čase pretrvávajúcej vojny

  Čítať viac
 • 14.2.2023
  Bývanie a ubytovanie

  Na Žitavskej pribudnú mestské nájomné byty, zanedbaná plocha sa zveľadí

  Čítať viac
 • 21.9.2022
  Aktivity v sociálnej oblasti

  Projekt „housing first“ v Bratislave pokračuje - do spolupráce s mestom sa zapájajú ďalšie neziskové organizácie

  Čítať viac
 • 27.5.2022
  Bývanie a ubytovanie

  Komerčné ubytovne v Bratislave musia prejsť kontrolou

  Čítať viac
 • 30.1.2020
  Sociálna pomoc

  Hlavné mesto poskytuje ľudom bez domova krízovú pomoc

  Čítať viac
 • 6.5.2022
  Aktivity v sociálnej oblasti

  Dobrovoľníci BDC za 2 týždne ušili a rozviezli 2.200 rúšok

  Čítať viac
 • 8.4.2022
  Bývanie a ubytovanie

  Mesto obnovuje činnosť organizácie pre potreby realizácie politiky mestského nájomného bývania

  Čítať viac
 • 23.8.2023
  Bývanie a ubytovanie

  Spúšťame výstavbu nájomných bytov na Muchovom námestí

  Čítať viac
 • 1.8.2023
  Bývanie a ubytovanie

  Mestská nájomná agentúra zabývala prvé rodiny

  Čítať viac
 • 1.6.2023
  Aktivity v sociálnej oblasti

  Mesto Bratislava, Eurocities a UNICEF vyzývajú k pokračovaniu solidarity a podpory pre ukrajinských utečencov a utečenky v čase pretrvávajúcej vojny

  Čítať viac
 • 14.2.2023
  Bývanie a ubytovanie

  Na Žitavskej pribudnú mestské nájomné byty, zanedbaná plocha sa zveľadí

  Čítať viac
 • 21.9.2022
  Aktivity v sociálnej oblasti

  Projekt „housing first“ v Bratislave pokračuje - do spolupráce s mestom sa zapájajú ďalšie neziskové organizácie

  Čítať viac
 • 27.5.2022
  Bývanie a ubytovanie

  Komerčné ubytovne v Bratislave musia prejsť kontrolou

  Čítať viac
 • 30.1.2020
  Sociálna pomoc

  Hlavné mesto poskytuje ľudom bez domova krízovú pomoc

  Čítať viac
 • 6.5.2022
  Aktivity v sociálnej oblasti

  Dobrovoľníci BDC za 2 týždne ušili a rozviezli 2.200 rúšok

  Čítať viac
 • 8.4.2022
  Bývanie a ubytovanie

  Mesto obnovuje činnosť organizácie pre potreby realizácie politiky mestského nájomného bývania

  Čítať viac