Programy celoživotného vzdelávania umožňujú každému doplniť alebo prehĺbiť si vzdelanie a vedomosti. Prístup k najnovším informáciám, ako aj motivácia a zručnosti rozumne využívať tieto zdroje v prospech seba alebo v prospech svojho okolia, je kľúčom k posilneniu aktívneho života Bratislavčanov a Bratislavčaniek v každom veku.

Kto celoživotné vzdelávanie ponúka?

V Bratislave pôsobia viaceré inštitúcie poskytujúce programy celoživotného vzdelávania:

Hlavné mesto sa tiež angažuje v tejto oblasti a pravidelne organizuje Letnú bratislavskú univerzitu seniorov. Viac informácií nájdete nižšie.

Pre koho je celoživotné vzdelávanie určené?

Ponuka vzdelávacích programov a kurzov je určená okrem iných skupín aj pre širokú verejnosť. Navštívte vyššie uvedené webové stránky pre výber z aktuálnych ponúk vzdelávaní z oblasti ekonomiky, techniky, manažmentu, personalistiky, marketingu, mediácie, práva, osobnostného rozvoja, informačných technológií a cudzích jazykov.

Ako sa zapojiť a čo budete potrebovať?

Do programov je potrebné prihlásiť sa podľa inštrukcií organizátora. Mnohé kurzy sú dostupné aj online, v takom prípade budete potrebovať počítačové vybavenie.

Možné obmedzenia pri prístupe k vzdelávaniu

Inštitúcie poskytujúce programy celoživotného vzdelávania organizujú aj univerzity tretieho veku. V takom prípade je vylučujúcim kritériom dosiahnutý vek (45+ resp. 50+) určený organizátorom.

Koľko ma to bude stáť?

V prípade univerzít tretieho veku sa ceny za jednotlivé programy v jednom akademickom roku pohybujú od 60€ ročne pre dôchodcov a 70€ pre pracujúcich. Niektoré pohybové programy je možné absolvovať už od 30€. Viac informácií nájdete v cenníkoch organizátorov.

Aktivity hlavného mesta SR Bratislavy

XIV. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov

OD 15. JÚLA SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ NA LETNÚ BRATISLAVSKÚ UNIVERZITU SENIOROV

Hlavné mesto v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave a BKIS organizuje aj tento rok v poradí už 14. ročník tohto podujatia. Starší obyvatelia a obyvateľky Bratislavy sa môžu tešiť na zaujímavé prednášky ako aj sprievodné podujatia. Projekt je tak ako každý rok financovaný hlavným mestom, a teda pre bratislavských seniorov a seniorky je účasť bezplatná.

Viac o programe

Od pondelka 5. 8. do štvrtka 8. 8. 2024 od 10:00 do 11:30 sme pre vás v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca pripravili zaujímavé prednášky na témy:

 • Výnimočná zábava, festivity a aktívne trávený čas na pôde ranonovovekej Bratislavy
 • Ľudský hlas – najdokonalejší hudobný nástroj
 • Olympizmus a jeho posolstvo
 • Zdravie seniorov a pohybová aktivita

Prihlásenie na prednášky bude možné:

 • online od 15.7. do 2.8. prostredníctvom tohto formuláru ↗︎
 • telefonicky od 29.7. do 2.8. v čase 9:00 – 14:00 na čísle: 9010 9185 (s predvoľbou 02/9010 9185 pri volaní z mobilného telefónu)

V spolupráci s BKIS máme pre Vás pripravené aj sprievodné podujatia – prihlasovanie na ne prebieha na stránke Rande s mestom - BKIS.sk ↗︎

Tešiť sa môžete aj na Sprievodné podujatia v Mezaníne od 11:30 - 12:30 - Prezentácia proseniorských organizácií a denných centier, Mestskej knižnice, Múzea mesta Bratislavy, Centra aktívneho starnutia, Poradňa zdravia VSTUP VOĽNÝ

Viac informácií o Letnej bratislavskej univerzite seniorov nájdete na stránke Univerzity Komenského ↗︎ alebo v mestskom časopise in.ba.

XII. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov

Online záznamy z prednášok v roku 2022 nájdete nižšie:

XI. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov

Online záznamy z prednášok v roku 2021 nájdete nižšie:

X. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa prednášky neuskutočnili. Pri príležitosti desiateho výročia podujatia bola v roku 2020 vydaná publikácia Moja Bratislava. Ide o súhrnnú zbierku prednášok a spomienok poslucháčov univerzity tretieho veku na Bratislavu.

Súvisiace články

 • 20.6.2024

  Podujatia

  13. ročník SLOVAK PRESS PHOTO

  Čítať viac
 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 22.5.2024

  Bývanie a ubytovanie

  Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac
 • 20.6.2024

  Podujatia

  13. ročník SLOVAK PRESS PHOTO

  Čítať viac
 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 22.5.2024

  Bývanie a ubytovanie

  Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac