Zimný protokol na ochranu života a zdravia ľudí bez domova

Mesto Bratislava sa v spolupráci s mestskou políciou a mimovládnymi organizáciami každoročne pripravuje na zimu aj s ohľadom na tých, ktorí nemajú vlastné materiálne alebo finančné prostriedky, pretože ich domovom je ulica, chatrný prístrešok či studená chatka. Práve títo ľudia sú tými najzraniteľnejšími, ktorým v tomto období ide o zdravie a  život, a preto v zimnom období zavádzame tzv. Zimný protokol na ochranu života a zdravia ľudí bez domova.

Sociálna práca v teréne a materiálna pomoc

Sociálni pracovníci z mestského terénneho tímu zintenzívňujú v zimných mesiacoch prácu v teréne a ponúkajú kontaktovaným ľuďom na ulici podľa záujmu a potreby teplé oblečenie, teplý nápoj, základný potravinový či hygienický balíček, prípadne ochranný zimný materiál ako je deka, spací vak či izotermická fólia. Ľuďom bez domova poskytujú základné sociálne poradenstvo alebo im odovzdajú Mapu služieb pomoci, ktorá obsahuje všetky dostupné formy a služby pomoci v Bratislave.

Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova tiež nastavujú v rámci terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, ale aj ambulantných či pobytových služieb tzv. zimný režim, v ktorom vychádzajú v ústrety potrebám ľudí – rozšírené otváracie hodiny služieb, vyššia kapacita, častejšie návštevy, výdaj a distribúcia zimného materiálu.

Zapojenie mestskej polície

Terénne služby mesta či mimovládnych organizácií, majú limitované kapacity, a to hlavne počas víkendov a nocí, aj keď v zime posilňujú svoje služby. Mestská polícia má v teréne každú noc určitý počet hliadok, ktoré majú podchytené všetky mestské časti a celú noc jazdia po meste a monitorujú situáciu. Počas hliadok sa prirodzene stretávajú s ľuďmi bez domova a je potrebné, aby vedeli s nimi citlivo komunikovať a v prípade ich záujmu im poskytnúť teplé oblečenie, spací vak alebo karimatku.

Samozrejme je tiež veľmi dôležité ich informovať či motivovať k využitiu služieb, napríklad nocľahárne. Ak je človek bez domova v ohrození zdravia, mestská polícia môže privolať spolupracujúcu prepravnú službu, ktorá zabezpečí prevoz do nocľahárne sv. Vincenta de Paul. Ak človek do nocľahárne ísť nechce alebo nemôže, môže mu poskytnúť materiál na ochranu pred zimou a informácie o službách, kam môže ísť cez deň. Keď je človek v priamom ohrození života (napr. podchladenie), hliadka privolá RZP.

Zimná sezóna 2023 - 2024

Zimný protokol bol počas zimnej sezóny 2023-2024 spustený od 1. decembra 2023 do 29. februára 2024 (3 mesiace). Počas tohto obdobia bolo v rámci prepravnej služby do nocľahárne Depaul prevezených 21 osôb (14 mužov a 7 žien) v ohrození života chladom.

Od spustenia protokolu kolegyne a kolegovia z Mestského terénneho tímu oslovili ľudí v núdzi 79-krát (31 individuálnych klientov). Počas terénnej služby poskytli ohrozeným ľuďom aj zimné doplnky a balíčky, ktoré im pomáhajú prežiť chladné počasie:

 • 24 spacákov
 • 18 diek
 • 24 izotermických fólií
 • 37 párov ponožiek
 • 41 ohrievačov do topánok
 • 27 párov rukavíc
 • 11 nákrčníkov 
 • 71 ks potravinových balíčkov
 • 76 ks hygienických balíčkov
 • 56 ks zdravotných balíčkov

Mestská polícia poskytla v rovnakom čase pomoc alebo teplé zimné doplnky 42 osobám (niektorým aj opakovane):
7 spacákov, 26 diek, 5 párov rukavíc, 16 párov ponožiek, 18 nákrčníkov a 7 ohrievačov do topánok.

Do budúcna chceme v zimnom období aj naďalej pokračovať v zimnom protokole na ochranu života a zdravia tých najzraniteľnejších.

Ľuďom bez domova v zime však viete pomôcť aj vy = čo môžete urobiť?

 1. Buďte vnímaví počas celej zimy, ale najmä v najchladnejších mesiacoch - december, január a február. Cestou z práce, pri prechádzke mestom alebo aj v blízkosti svojho domu si všímajte svoje okolie, či nezbadáte niekoho niekde ležať, alebo sa ukladať na spánok. Zbystrite, ak uvidíte osoby, ktoré ležia bez pohnutia na zemi, sú nedostatočne oblečené alebo pôsobia dezorientovane. 
 2. Nebojte sa opýtať, či daný človek potrebuje pomôcť.
 3. Spýtajte sa ho
  • ako sa cíti
  • kde plánuje prespať
  • a či má k dispozícii teplejšie oblečenie

Ak sa vám zdôverí, že plánuje chladnú noc stráviť vonku, prípadne pôsobí zoslabnuto, neváhajte sa obrátiť na niektorú z organizácií pomáhajúcich ľuďom bez domova alebo na mestskú políciu.

 1. Kontaktujte linky pomoci mimovládnych organizácií s terénnymi tímami ako Vagus (vagus.sk ↗︎), Stopa (stopaslovensko.sk ↗︎) alebo Depaul (depaul.sk ↗︎).
 2. V nočných hodinách počas zimy kontaktujte priamo mestskú políciu na čísle 159. Mestskí policajti vás na operačnom stredisku vedia prepojiť nielen na záchranné zložky, ale vyslať za vami na pomoc najbližšiu hliadku.
 3. Ak máte podozrenie, že človek môže byť v zlom zdravotnom stave, je napríklad viditeľne podchladený (tras, chvenie, mumlanie, nezrozumiteľná reč) alebo, v horšom prípade, stráca vedomie, zostaňte pri ňom, bezodkladne mu poskytnite prvú pomoc a privolajte záchranárov prostredníctvom linky 155.
 4. Ak uvidíte nejakého človeka počas zimných alebo iných mesiacov liezť do zbernej nádoby OLO, a.s., privolajte mestskú políciu na čísle 159. Žiaľ počas chladných dní a nocí sa ľudia bez domova uchýlia aj k takémuto riešeniu, ktoré môže byť životu nebezpečné, keďže sa obsah kontajnerových nádob po vysypaní do zberných vozidiel lisuje.