Erb

Erb Bratislavy tvorí v červenom neskorogotickom štíte strieborné trojvežové opevnenie s bránou, na červených strechách veží sú po dve zlaté gule so zlatými hrotmi a v bráne zlaté, do polovice vytiahnuté mreže. Opevnenie v erbe Bratislavy sa zvykne nesprávne vysvetľovať ako zobrazenie hradu, resp. zobrazenie troch bratislavských brán: Michalskej, Vydrickej a svätého Vavrinca. V skutočnosti ide o všeobecný symbol stredovekého mesta. Erb Bratislavy je jeden z heraldicky najčistejších mestských erbov, ktorých obsahom je opevnenie.

Erb Bratislavy sa vo svojej farebnej i jednoduchej jednofarebnej napodobenine používa na pečatidle hlavného mesta, na insígniách primátora, na plakete Ceny hlavného mesta, ale aj v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov hlavného mesta a mestských častí na budovách, v ktorých majú svoje sídlo primátor a magistrát hlavného mesta, starostovia a miestne úrady mestských častí a mestská polícia.

Erb sa tiež používa na označenie územia hlavného mesta. Erb Bratislavy slúži i na označenie motorových vozidiel mestskej polície a mestskej hromadnej dopravy. Na listinách a na úradných pečiatkach používajú erb Bratislavy primátor, starostovia a orgány mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev, ale len vtedy, ak listina obsahuje nariadenie, uznesenie alebo rozhodnutie orgánov hlavného mesta, mestskej časti alebo orgánov mestského zastupiteľstva a miestneho zastupiteľstva.

Erb Bratislavy farebný
Zástava Bratislavy

Zástava

Zástavu Bratislavy tvoria dva vodorovné pruhy, horný biely a spodný červený rovnakej šírky, ktoré sú ukončené lastovičím chvostom. Zástavu mesta používa primátor, starostovia a orgány mestského a miestneho zastupiteľstva pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, ale aj v interiéri budov pri slávnostných zhromaždeniach.

Na budove Novej radnice je zástava vyvesená nepretržite, na budovu Primaciálneho paláca sa vyvesuje počas rokovaní mestského zastupiteľstva a pri iných slávnostných a oficiálnych príležitostiach spolu so štátnou vlajkou.

Pečať mesta

Pečať Bratislavy tvorí erb Bratislavy s kruhopisom „PEČAŤ MESTA BRATISLAVY“ v slovenskom a latinskom jazyku. Pečať Bratislavy sa používala na pečatenie významných listín a dokumentov, na listinách o udelení čestného občianstva a ceny Bratislavy, prípadne pri iných špecifických príležitostiach.

Pečať mesta

Dokumenty na stiahnutie