Správa mesta

Vizuálna identita

Manuál verejných priestorov

Manuál je nástroj, ktorý zlepšuje úroveň verejných priestorov tým, že stanovuje celkovú víziu a zásady ich rozvoja, obnovy a tvorby.
Viac informácií k Manuálu.
Obrázok manuál verejných priestorov

Princípy a štandardy

Princípy a štandardy tvoria druhú časť Manuálu, ktorá vychádza z hodnôt definovaných v Manifeste.
Viac informácií o princípoch a štandardoch.

Manifest verejných priestorov

Manifest je hodnotový koncepčný úvod k manuálu princípov a štandardov.
Je to hodnotový dokument zaoberajúci sa všeobecnou analýzou existujúcich problémov a definovaním jeho principiálnych zásad.
Predná strana Manifestu verejných priestorov