Dizajn manuál

Manuál verejných priestorov

Manuál je nástroj, ktorý zlepšuje úroveň verejných priestorov tým, že stanovuje celkovú víziu a zásady ich rozvoja, obnovy a tvorby.

Viac informácií k Manuálu ↗︎.

Obrázok manuál verejných priestorov

Princípy a štandardy

Princípy a štandardy tvoria druhú časť Manuálu, ktorá vychádza z hodnôt definovaných v Manifeste.

Viac informácií o princípoch a štandardoch ↗︎.

Manifest verejných priestorov

Manifest je hodnotový koncepčný úvod k manuálu princípov a štandardov.

Je to hodnotový dokument zaoberajúci sa všeobecnou analýzou existujúcich problémov a definovaním jeho principiálnych zásad.

Viac informácií na stránke Metropolitného Inštitútu ↗︎.

Predná strana Manifestu verejných priestorov

Dokumenty